W kwartale ulic: Księcia Bogusława X, Bł. Królowej Jadwigi, Władysława Jagiełły, Mariana Langiewicza i Księżnej Przybysławy wprowadzona zostanie tzw. strefa 30.

 

Miasto konsekwentnie wprowadza takie ograniczenia prędkości na kolejnych śródmiejskich ulicach. Jak tłumaczą urzędnicy, celem stref uspokojonego ruchu jest nie tylko poprawa bezpieczeństwa, ale też usunięcie z tych ulic tranzytu.

Nowa organizacja ruchu na poszczególnych odcinkach Bogusława, Królowej Jadwigi, Jagiełły, Langiewicza i Przybysławy będzie wprowadzana stopniowo przez najbliższe tygodnie.

Najważniejsze zmiany będą następujące:

- wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych (tym samym ulice Bogusława i Królowej Jadwigi „stracą pierwszeństwo” na rzecz tzw. zasady prawej ręki);

- na skrzyżowaniu Langiewicza–Bogusława, aby podkreślić wjazd i wyjazd ze strefy 30, nadane zostanie pierwszeństwo łamane dla ciągu ul. Langiewicza - Bogusława (od Kopernika do Narutowicza);

- zmiany sposobu parkowania (w większości miejsc stosowane będzie tzw. parkowanie prostopadłe i równoległe do krawędzi jezdni);

- zawężenia pasów ruchu i odgięć toru jazdy;

- wyznaczenia stref sugerowanych przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań.

Podobne zmiany wprowadzano do tej pory podczas kolejnych remontów ulic w Śródmieściu.