Budowę nowego węzła komunikacyjnego rozpoczęto od rozbiórek i wycinek. Teraz powoli zaczyna być widać postępujące prace budowlane. Bardzo dobrze widoczne są np. fundamenty pod przyszłe wiadukty.

Jak informuje Piotr Zieliński z Centrum Informacji Miasta, zdementowano już deskowania ławy fundamentowej przy obiekcie, który będzie biec nad ul. Fałata. Wykonano także zasypkę, izolację oraz zbrojenie wiaduktu, który będzie zlokalizowany w ciągu ul. Pawła Jasienicy nad ul. Fałata. Ułożono też kanalizację kablową na ul. Pawła Jasienicy.

W ostatnim czasie wykonawca prowadził również prace przy sieciach wodociągowych, gazociągowych oraz przy kanalizacji deszczowej. Rozebrano także płyty chodnikowe na ul. Kochanowskiego.

Węzeł Łękno ma być gotowy do końca 2020 r. W ramach inwestycji powstanie kolejny fragment obwodnicy śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego) oraz poziomowe skrzyżowanie przy al. Wojska Polskiego, przebudowana zostanie też linia kolejowa biegnąca wzdłuż nowej jezdni. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Koszt prac to 129 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków unijnych kwotą 73 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm Roverpol i Rover Alcisa.