Rozpoczął się nabór wniosków dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania do remontu z zasobu ZBiLK. Może się o nie ubiegać każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który nie ma własnego lokum i spełnia kryterium dochodowe.

Wnioski można składać od 13 do 23 listopada w BOI ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 lub wysłać pocztą w wyznaczonym terminie. Będą one poddane ocenie punktowej. Ich liczba zależeć będzie m.in. od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdrowia czy warunków w jakich się obecnie mieszka.

Punkty zdecydują kto zostanie zakwalifikowany do wynajęcia lokalu. Wtedy ZBiLK opublikuje listę mieszkań ze szczegółowym kosztorysem i informacjami przeznaczonymi dla osób ujętych w ostatecznym wykazie. Pierwszeństwo w wyborze konkretnych mieszkań będą miały osoby z najwyższą liczbą punktów.

Najemca będzie miał osiem miesięcy na wykonanie prac remontowych. Ten okres został wydłużony, bo wcześniej trzeba było się wyrobić w pół roku. Średni koszt takiego remontu to kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://zbilk.szczecin.pl/?type=article&action=view&id=1322.