Odpady budowlane to szczególna grupa śmieci, które muszą zostać przekazane do utylizacji lub recyklingu z uwzględnieniem szczególnego sposobu postępowania. Wywóz gruzu i śmieci po remoncie najlepiej zlecić zewnętrznej firmie, która specjalizuje się w odbiorze tzw. odpadów trudnych. Kto w Szczecinie świadczy takie usługi i gdzie można zamówić kontener na gruz?

Jak pozbyć się gruzu i odpadów po remoncie?

Gruz budowlany to odpady o szczególnej specyfice, które nieodpowiednio zagospodarowane mogą degradująco wpływać na środowisko i przyczynić się do uszczerbku na zdrowiu innych osób. Klasyfikacja gruzu budowlanego obejmuje:

  • gruz czysty – odpady z betonu, cegieł, dachówek oraz fragmenty tynków bez domieszek innych pozostałości materiałów budowlanych,
  • gruz zmieszany – gruz czysty zanieczyszczony w niewielkiej ilości (nie więcej niż 5% zgromadzonych odpadów) elementami ceramiki budowlanej, płytkami, powłokami malarskimi, klejami i zaprawami.

Z myślą o prawidłowym zagospodarowaniu gruzu budowlanego można oddać odpady do funkcjonującego w obrębie gminy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dużo wygodniejszym rozwiązaniem z perspektywy oszczędności czasu jest wynajem kontenerów na gruz.

Skorzystaj z usługi firmy Gruznet

Na terenie województwa zachodniopomorskiego kontenery na wynajem oferuje firma Gruznet specjalizująca się wywozie odpadów budowlanych. Wywóz gruzu w Szczecinie i okolicznych miejscowościach mogą zamówić firmy, które w ramach swojej działalności wytwarzają gruz lub inne śmieci poremontowe. Z takich usług skorzystają także klienci indywidualni za pośrednictwem podwykonawców remontu.

Kontenery mogą pojawić się w umówionym miejscu już w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Dzięki uzyskaniu wymaganych pozwoleń na transport i gospodarowanie odpadami budowlanymi cały proces odbioru odpadów przebiega sprawnie, a gruz jest bezpiecznie przekazywany do utylizacji oraz recyklingu – przy wyborze kontenera na gruz czysty nawet do 90% odpadów można odzyskać i wykorzystać ponownie.

Kontenery na wynajem w Szczecinie

Kontenery na gruz w Szczecinie sprawdzą się przy większych inwestycjach, budowach, rozbiórkach oraz tradycyjnych remontach. Dzięki szerokiej ofercie kontenerów dostępnych w wielu wariantach gabarytowych klienci Gruznet mogą dostosować ich pojemność do potrzeb i wielkości prowadzonych prac. Przy małym remoncie wystarczającą opcją będzie kontener gromadzący do 10 m³ gruzu, natomiast przy przedsięwzięciach budowlanych na dużą skalę można liczyć na podstawienie kontenera o pojemności do 36 m³.

Kontenery na wynajem można zamówić bezpośrednio przez stronę internetową https://www.gruznet.pl/zachodniopomorskie/wywoz-gruzu-szczecin/ oraz kontaktując się z przedstawicielami mailowo lub telefonicznie. Obszar działania i dostaw kontenerów obejmuje całą Polskę.

Zalety odbioru gruzu Szczecin

Skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w odbiorze gruzu w kontenerach zwalnia z odpowiedzialności za odpady przekazywane do utylizacji na własną rękę. Firma Gruznet współpracuje z profesjonalistami, którzy odbierają odpady i zajmują się procesem ich dalszego przetwórstwa.

Wywóz odpadów zgodnie z prawem potwierdza wystawienie karty przekazania odpadów oraz faktury VAT. Klienci, którzy zdecydują się zamówić kontener, mogą uniknąć również kar finansowych związanych z niewłaściwym składowaniem gruzu. Przetrzymywanie nieczystości poremontowych na posesji grozi otrzymaniem mandatu w wysokości 1500 złotych.