Zakończyła się przebudowa Estakady Pomorskiej. Firma Strabag zdążyła przeprowadzić wszystkie prace w zakładanym przy podpisywaniu umowy terminie 2 lat.

 

Wykonawca przejął plac budowy na początku października 2020 roku. Największe utrudnienia dla kierowców generował etap robót obejmujący przebudowę jezdni na Estakadzie, w ciągu ul. Gdańskiej, czyli głównej trasie między lewobrzeżem a prawobrzeżem Szczecina. Później prace skupiły się na modernizacji układu dróg pomocniczych pod Estakadą, co nie generowało już korków.

– Podniesiono nośność nawierzchni ulic, wzmocniono konstrukcję wiaduktu tramwajowo-drogowego. Przebudowano oświetlenie uliczne. Zmodernizowane zostały ciągi piesze, rowerowe i pieszo rowerowe. Przeprowadzony został remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską – wymienia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Przebudowa objęła też wszystkie sieci i zjazdy publiczne. Wybudowano kanalizację deszczową wraz z urządzeniami oczyszczającymi. Zmodernizowany został też wiadukt nad bocznicą kolejową prowadzący do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

Inwestycja była konieczna, bo zbudowana 50 lat temu Estakada Pomorska była już w złym stanie technicznym. Koszt wszystkich prac to ponad 44,7 mln zł brutto.

AUTOR ZDJĘCIA: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

AUTOR ZDJĘCIA: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

AUTOR ZDJĘCIA: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

AUTOR ZDJĘCIA: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

AUTOR ZDJĘCIA: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

AUTOR ZDJĘCIA: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

AUTOR ZDJĘCIA: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

AUTOR ZDJĘCIA: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

AUTOR ZDJĘCIA: Szczecińskie Inwestycje Miejskie

AUTOR ZDJĘCIA: Szczecińskie Inwestycje Miejskie