Dla gospodarki był to najtrudniejszy czas od wielu lat. Szczęśliwie pandemia koronawirusa nie zatrzymała planów inwestycyjnych założonych przez Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz zrzeszone w stowarzyszeniu gminy. Inwestycje dofinansowane mechanizmem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego postępują. Widać to w Goleniowie, Świnoujściu, Gryfinie, ale i w Szczecinie, gdzie budowa węzła Łekno weszła w decydującą fazę. – Nasz region dynamicznie się rozwija i choć pandemia rzuca się cieniem na wielu projektach, to my konsekwentnie idziemy do przodu – mówi Roman Walaszkowski, dyrektor biura SOM.


Rok 2020 za nami. Jaki to był rok dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i realizatorów strategii rozwojowej ZIT SOM?

To był bardzo ciężki rok i to nie tylko ze względu na zadania jakich się podjęliśmy, ale na całą sytuację zdrowotną w społeczeństwie. Miała ona ogromny wpływ na realizację wszelkich planów i zamierzeń. W ramach ZIT SOM realizujemy wiele zadań i się nie zatrzymaliśmy. Pewne zmiany następują, mowa np. o opóźnieniach czy przesunięciach środków, ale są to sytuacje nieuniknione i zupełnie niezależne od inwestorów czy gmin. Doszliśmy do wniosków, że musimy działać tak szeroko jak się da i zadania nie wypadają z harmonogramów realizacji.

Postęp, których zadań cieszy Szczeciński Obszar Metropolitalny najbardziej?

W naszych planach jednym z najważniejszych elementów jest powiązanie źródeł finansowania w zakresie inwestycji w infrastrukturę, służącą zwiększeniu mobilności na terenie gmin objętych mechanizmem ZIT SOM. Chcemy stworzyć przyjazny system transportu i mobilności, gdzie możliwe będzie zaproponowanie mieszkańcom komfortowych warunków do przemieszczania się zarówno na terenie gminy, jak i pomiędzy nimi. Musimy pamiętać, że nasi mieszkańcy coraz częściej podejmują pracę poza obszarem zamieszkania. Ktoś, kto mieszka w Stargardzie, może pracować w Szczecinie i odwrotnie. Naszą misją jest stworzenie takiego systemu transportu, by był on wygodny, tani i horyzontalnie obejmujący potrzeby mieszkańców. Powiązanie budowy naszego sztandarowego projektu, czyli kolei metropolitalnej, oraz finansowania węzłów przesiadkowych z Regionalnego Programu Operacyjnego to zadanie niełatwe, ale udało się i zakres realizacji jest duży, a środki zostały właściwie zaplanowane oraz zabezpieczone. Cieszy nas to, bo w Stargardzie węzeł przesiadkowy już oddano do użytku, mamy duże postępy w Gryfinie oraz Goleniowie. Mamy kompleksowe podejście do zagadnień inwestycyjnych i to był cel od samego początku naszej działalności. Obecnie widać już gołym okiem, jakie efekty przynoszą przedsięwzięcia realizowane w ramach ZIT SOM.

Nie brakowało w ostatnim roku głosów o tym, że budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej nie jest łatwym zadaniem. Często musiał Pan uspokajać, że stowarzyszenie podejmuje działania, by ta największa inwestycja infrastrukturalna w historii naszego regionu była przeprowadzona zgodnie z harmonogramem.

Nie mamy obaw. Projekt jest ogromny, w sumie 10 partnerów z rozbudowanym zakresem zobowiązań. PKP PLK realizuje zakres inwestycji w infrastrukturę torową i przystanki. Są pewne opóźnienia z powodu kłopotów z wykonawcą, ale postęp prac przyspieszył, czas mamy do końca 2023 roku i wszelkie analizy, które przeprowadziliśmy pokazują, że to działanie uda się zrealizować bez konieczności zwracania środków z Unii Europejskiej. To jedno z kluczowych zadań dla PKP PLK, jedno z największych realizowanych obecnie w Polsce. Zakres inwestycji jest rozbudowany, bardzo ambitny, nie przewidujemy możliwości ograniczania go.

Perspektywa unijna 2021–2027 zbliża się wielkimi krokami. Czy Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w tym czasie będą realizowane?

Prace trwają. Jesteśmy na początku przygotowywania strategii dla rozwoju naszego obszaru metropolitalnego. To ogromne wyzwanie. Musimy określić kierunki i priorytety, i zdiagnozować, co idzie nam świetnie, a co należy wzmocnić. Strategia to jeden dokument, a drugi to zintegrowana strategia transportowa, gdzie również będziemy przygotowywać się do opracowania planu pozwalającego nam na dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami europejskimi. Prace trwają, rozmawiamy z ministerstwem, urzędem marszałkowskim, więcej szczegółów będziemy mogli powiedzieć już niebawem. Cel jest niezmiennie taki sam – wsparcie dla naszych gmin i działanie dla mieszkańców.

Czego możemy sobie życzyć na rok 2021?

Życzyć powinniśmy sobie, żeby rok 2021 był lepszy niż pełen niepokoju i zadań, których nikt się nie spodziewał, rok 2020. Miejmy nadzieję, że to będzie rok spokojniejszy i żebyśmy nie musieli z takim zaangażowaniem walczyć o zdrowie, bezpieczeństwo i możliwość kontynuacji inwestycji. Jak będziemy mieli zdrowie, to będziemy zdolni do realizowania wielu zadań. Oby to był normalniejszy, stabilniejszy rok. Tego wszystkim życzę sobie, współpracownikom i wszystkim mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Więcej informacji znajdziecie w biuletynie ZIT SOM, który można przeczytać tutaj.