Mur oporowy przy ul. Robotniczej jest w coraz gorszym stanie, a jego fragment pochyla się już w kierunku jezdni. ZDiTM niedawno wybrał wykonawcę dokumentacji projektowej remontu, która pozwoli na rozpoczęcie w przyszłym roku niezbędnych prac.

 

Mur podtrzymuje skarpę, której większą część zajmuje zdziczały park. Kiedyś był to przypałacowy park urządzony w stylu angielskim. Na szczycie wzgórza stał pałac rodziny Tilebeinów, który na początku XIX w. był ważnym punktem na kulturalnej mapie Szczecina i okolic. Budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej, a zieleni od lat nikt nie pielęgnował. Cały teren parku, wraz z murem, wpisany jest do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Projekt rewitalizacji parku wciąż schowany w szufladzie

Inicjatywa nowego zagospodarowania Parku Tilebeinów była częścią projektu Kurs na Północ, który zajął drugie miejsce w ostatnim głosowaniu na projekty ogólnomiejskie SBO i nie będzie realizowany.

W murze jest wejście (obecnie zabezpieczone) do schronu o konstrukcji z betonowych prefabrykatów, charakterystycznej dla czasów II wojny światowej. Korytarz prowadzi w głąb wzgórza i kończy się zawałem.

Do przygotowania mnóstwo dokumentów

Zanim będzie można rozpocząć renowacje zabytkowego muru, konieczne jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej. Obejmować ona będzie m.in: inwentaryzację części kamiennej i ceglanej muru, ekspertyzę dendrologiczną drzew rosnących na skarpie (czy ich korzenie nie rozsadzają konstrukcji), ekspertyzę techniczną odcinka muru ceglanego odchylonego w kierunku jezdni, koncepcję projektową remontu, programy prac konserwatorskich, projekt budowlany i wykonawczy oraz kosztorys inwestorski.

Na przygotowanie wszystkich dokumentów wykonawca ma 400 dni. Jest nim Pracownia Projektowa Dróg i Mostów ze Szczecina, która otrzyma za swoją pracę 356 tys. zł. ZDiTM rozstrzygnął przetarg pod koniec lutego. Na wybór wykonawcy remontu, który skorzysta z przygotowanych projektów, można liczyć najszybciej wiosną 2022 r.

AUTOR ZDJĘCIA: Izabela Nadolna

AUTOR ZDJĘCIA: Izabela Nadolna

AUTOR ZDJĘCIA: Izabela Nadolna