Krzysztof Miler zastąpi Radosława Tumielewicza na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie – poinformował dziś magistrat.

Krzysztof Miler jest magistrem prawa, które ukończył na Uniwersytecie Szczecińskim. Był wykładowcą prawa podatkowego oraz pracownikiem Wydziału orzecznictwa w sprawie podatków bezpośrednich Izby Skarbowej w Szczecinie. Od 9 lat związany z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. W roku 2013 został kierownikiem działu Optymalizacji Sieci Komunikacyjnej i Realizacji Projektów, pełnił także obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. Komunikacji Miejskiej.

Dotychczasowy dyrektor ZDiTM, Radosław Tumielewicz, został wybrany na prezesa zarządu Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., która ma usprawnić realizację miejskich inwestycji. Jej utworzenie pozwoli na zatrudnianie specjalistów na warunkach rynkowych. Spółka zajmować się będzie przygotowaniem, prowadzeniem i nadzorowaniem inwestycji na rzecz Gminy Miasto Szczecin. Przejmie całą obsługę inwestorską, obejmującą m.in. aplikowanie i rozliczanie się ze środków zewnętrznych, czynności administracyjne czy kwestie dotyczące obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.