Skandynawscy inwestorzy upodobali sobie XIX-wieczne kamienice czynszowe przy ul. Bałuki 12 i 13 (dawniej ul. Obrońców Stalingradu). W przeszłości ich właścicielem była spółka ze szwedzkim kapitałem - Lorenshill Centrum Development, a teraz za 8,161 mln zł kupiła ją firma Europol Consulting z podszczecińskiej Dobrej, na czele której stoi Duńczyk Mikkel Thye.

Przetarg przeprowadziła miejska spółka TBS Prawobrzeże. O jego wyniku poinformował popularny facebookowy fanpage „Szczecin się zmienia”. Europol Consulting był jedyną firmą, która przystąpiła do licytacji. Wystarczyło więc, że o tysiąc złotych przebił cenę wywoławczą ustaloną na poziomie 8,16 mln zł. To kolejne zwycięstwo tego podmiotu w podobnym przetargu. Wcześniej firma z Dobrej kupiła od Uniwersytetu Szczecińskiego budynek historycznej stajni, który stoi tuż przy zamku, przy ul. Rycerskiej 3 (zapłaciła 2,33 mln zł).

Poprzedni inwestor nie wywiązał się z umowy

W latach 2012-18 właścicielem kamienic przy ul. Bałuki była spółka Lorenshill Centrum Development z Magnusem Isakssonem na czele. Kupiła je wraz z czterema sąsiednimi budynkami przy ul. Śląskiej, które dziś prezentują się po rewitalizacji bardzo efektownie (nie we wszystkich prace się zakończyły, nie uniknięto też opóźnień). Tam powstały apartamenty, a nieruchomości przy ul. Bałuki miały być zaadaptowane na hotel. Remont nigdy jednak się nie rozpoczął. Dlatego miasto skorzystało przed rokiem z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży i odzyskało kamienice. Od razu rozpoczęły się przygotowania do ich ponownego zbycia.

Finałem tego procesu był rozstrzygnięty właśnie przetarg. Przedmiotem sprzedaży było łącznie 5 nieruchomości. Dwie okazałe kamienice frontowe przy ul. Bałuki 12 i 13, dwa podwórka zabudowane oficynami oraz prawo do wieczystego użytkowania przedogródka od strony ul. Śląskiej.

Cztery lata na rewitalizację

Nowy właściciel będzie musiał zobowiązać się do przeprowadzenia w czasie czterech lat od podpisania umowy remontu elewacji (z odtworzeniem wszelkich detali) i dachu. Za każdy dzień zwłoki przewidziano karę umowną w wysokości 1,5 tys. zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu przewidziano wielofunkcyjną śródmiejską zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo – usługową, usługową. Najbardziej prawdopodobna jest adaptacja historycznej zabudowy na apartamentowiec lub hotel.

Grubo ponad 100 lat historii

Budynki są mocno zniszczone, ale mimo tego ich bogato zdobiona elewacja wciąż robi wrażenie. Najcenniejsza pod względem architektonicznym jest wpisana do rejestru zabytków narożna kamienica z efektowną wieżyczką (ul. Bałuki 12). Powstała w latach 90. XIX wieku w ramach przebudowy śródmieścia w systemie gwiaździstych placów i trójkątnych bloków zabudowy.

Obie kamienice od zawsze pełniły funkcje mieszkalne, a na ich najniższych kondygnacjach mieściły się lokale usługowe. Wielu szczecinian do dziś pamięta „Bar Śląski” (Bałuki 12) czy „Starą Piekarnię” (Bałuki 13). Popularna piekarnia musiała zostać zamknięta w 2014 r., po ponad trzydziestu latach działalności, gdy właścicielem nieruchomości była spółka Lorenshill Centrum Development.

Obok powstaną nowe budynki

W najbliższej przeszłości w pobliżu powinna się rozpocząć jeszcze jedna inwestycja. W miejscu przeznaczonej do wyburzenia szkoły (popularny „Maciuś”) i rozległego placu wewnątrz kwartału, powstaną dwa budynki usługowo-mieszkalne i trzy place. Teren ten kupiła (prawo do użytkowania wieczystego) w przetargu firma Mak Dom Holding SA. Zapłaciła 8,5 mln zł.