Województwo Zachodniopomorskie ogłosiło przetarg na dwa pierwsze składy hybrydowe, wyposażone zarówno w napęd elektryczny, jak i spalinowy. Docelowo zakupionych może zostać 12 takich pojazdów.

Pociągi dwunapędowe zwiększą komfort podróżnych na liniach, które nie są w całości zelektryfikowane. To przede wszystkim relacja Szczecin – Kołobrzeg – Koszalin (100 km między Goleniowem a Kołobrzegiem nie jest zelektryfikowane) czy Szczecin – Szczecinek. Będą łączyć zalety pojazdów elektrycznych (wysokie przyspieszania, brak emisji spalin), i wyposażonych w przekładnię elektryczną pojazdów spalinowych (możliwość poruszania się po liniach niezelektryfikowanych).

- Posiadanie żółtej koszulki lidera w Polsce pod względem jakości taboru zobowiązuje. Jako pierwsi w kraju wymieniliśmy swoje pojazdy na nowoczesne. Nie stajemy w miejscu i szukamy ciągle najlepszych rozwiązań. Zakup taboru dwunapędowego pozwoli nam połączyć ekologię z ekonomią. To lepsza oferta podróżowania dla mieszkańców i turystów oraz dbałość o środowisko. To wyjątkowo ważna inwestycja, zważywszy, że Pomorze Zachodnie jest rozległym regionem, a linie kolejowe na wielu odcinkach nie są zelektryfikowane. Na około 1200 km używanych torów, zelektryzowanych jest około 750 km – komentuje marszałek Olgierd Geblewicz, zaznaczając, że na inwestycje taborowe w latach 2010-2018 Województwo Zachodniopomorskie wydało łącznie ponad 1 mld zł.

Zamawiane pociągi hybrydowe mają oferować 150 miejsc siedzących. Przetarg obejmuje zakup dwóch pojazdów, ale województwo zastrzegnie sobie możliwość rozszerzenia zamówienia nawet o kolejnych 10 składów. Termin realizacji całego zamówienia to lata 2020 – 2022. Oferty zainteresowanych firm będą przyjmowane do 21 kwietnia.