Faktoring to usługa finansowa, której istotą jest dostarczenie faktorantowi (Twojej firmie) środków pieniężnych na finansowanie bieżącej działalności w celu zapewnienia płynności finansowej. Najogólniej, faktoring oznacza nabycie wierzytelności przez faktora w drodze umowy faktoringu. W ten sposób dochodzi do zamiany podmiotu uprawnionego do otrzymania zapłaty i to faktor przyjmuje spłatę należności na własny rachunek i we własnym imieniu.

Brak legalnej definicji umowy faktoringu oznacza jej zakwalifikowanie do katalogu umów nienazwanych. Takie przyporządkowanie wiąże się najczęściej z tym, że dla stron nowego stosunku prawnego uregulowane umowy w kodeksie są po prostu niewystarczające. Stąd rodzi się potrzeba skorzystania z elementów kilku nazwanych umów, powodując mieszany stosunek prawny, albo też sformułowania nowej treść umowy niemającej odnośników ustawowych. Kształtowanie stosunku między faktorem, a faktorantem (np. Twoją firmą) opiera się na zasadzie swobody zawierania umów. Oznacza to, że postanowienia w niej zawarte muszą być zgodne z obowiązującym prawem- w innym przypadku są bezwzględnie nieważne.

Nieodłącznym elementem każdej umowy faktoringowej jest przelew wierzytelności. Bez względu na rodzaj faktoringu, dochodzi tu zawsze do nabycia wierzytelności w ramach cesji wierzytelności dokonanej przez cedenta, tj. Faktoranta (Twojej firmy) na rzecz Faktora (np. Smart Faktor).

Już wiesz czym jest faktoring i z czego się składa, ale…

Kto może skorzystać?

Z faktoringu jako formy finansowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którym zależy na bezpiecznym zwiększeniu kapitału obrotowego. Dostępny jest niemal dla wszystkich form prowadzonej działalności, tj.: jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, a nawet spółdzielnie, fundacje czy stowarzyszenia.

Dużym plusem faktoringu jest to, że mogą z niego korzystać młode firmy. W związku z tym nie musisz mieć historii kredytowej, czy też spełniać określonych (często wyśrubowanych) warunków, by skorzystać z takiej formy finansowania.

Jeżeli wykonałeś usługę lub dostarczyłeś towar, za które wystawiłeś fakturę to nie musisz czekać na zapłatę. Wystarczy podpisanie umowy faktoringowej z faktorem. Po jej zawarciu możesz złożyć wybrane faktury do wykupu. Za każdą wykupioną przez faktora wierzytelność otrzymujesz pieniądze przed terminem płatności.

A co kiedy jesteś odbiorcą usługi lub towaru? Wówczas możesz skorzystać z faktoringu odwrotnego. Faktor zapłaci Twoje zobowiązania oraz zaoferuje Ci wydłużony termin. Teraz masz dodatkowo więcej czasu na zapłatę, a Twój dostawca cieszy się ze współpracy z Tobą!

Poprzez stosowanie przejrzystych zasad współpracy i skuteczną identyfikację najważniejszych potrzeb, zostają zaspokojone odmienne oczekiwania obu stron- dostawcy i odbiorcy.

W ramach finansowania Twoich zobowiązań możesz u wybranego faktora (np. Smart Faktor) skorzystać z programu finansowania dostawców lub programu finansowania pojedynczego.

Rodzaje faktoringu

Warto też dodać, że istnieje wiele rodzajów transakcji faktoringu, jednak najbardziej powszechnym kryterium podziału stanowi bilansowe ujęcia transakcji. W konsekwencji wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje faktoringu:

1. faktoring wierzytelnościowy oraz

2. faktoring zobowiązaniowy.

Pierwszy z nich, czyli Faktoring wierzytelnościowy oznacza nabywanie od przedsiębiorcy, za określoną cenę, wierzytelności pieniężnych przysługujących mu w stosunku do jego odbiorców (czyli Twoich klientów).
Dla tego rodzaju wyróżniamy dodatkowo dwa podtypy w zależności od funkcji regresu:
a)Faktoring niepełny czyli z regresem oraz

b) pełny czyli bez regresu.

Natomiast drugi, czyli Faktoring zobowiązaniowy oznacza nabywanie od przedsiębiorcy, za określoną cenę, jego zobowiązań pieniężnych w stosunku do jego dostawców.

Jesteś głodny wiedzy? Chcesz dowiedzieć się więcej nt. Faktoringu? Zajrzyj do naszej Akademii Faktoringu, gdzie w rzetelny i prosty sposób wyjaśniamy procesy związane z nowoczesną formą finansowania.