Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zdecydowano o powiększeniu budżetu na modernizację Trasy Zamkowej o 13 mln złotych do kwoty 43 mln zł. Pieniądze te przesunięto z puli planowanej na budowę Dworca Górnego przy ul. Owocowej i Korzeniowskiego.

Zmiany w budżecie stały się koniecznością, gdy okazało się, że kwota 29 mln zł zabezpieczona na niezbędną modernizację wjazdowej nitki Trasy Zamkowej, to za mało. Podczas lipcowego przetargu na wykonawcę prac najniższa złożona oferta opiewała na 39 mln zł.

Starsza, północna, część przeprawy (jej budowę rozpoczęto w latach 70., zakończono w 1987 r.) jest w złym stanie i z jej remontem nie można czekać. Dlatego szczecińskich radnych zwołano w czasie wakacji na nadzwyczajną sesję, by przegłosować przesunięcia w budżecie, które umożliwią rozpisanie skutecznego przetargu.

Zmiany dotyczą dwóch punktów. 13,25 mln zł zabrano z budżetu na budowę Dworca Górnego. Kolejowo-autobusowego centrum przesiadkowego, które miało powstać na dwóch poziomach ul. Owocowej i Korzeniowskiego ( u wylotu nowej kładki Dworca Głównego). Już wcześniej z puli na tę inwestycję „zabrano” pieniądze, które przeznaczone zostaną na modernizację ulic Kolumba i Chmielewskiego. Oznacza to, że realizacja Dworca Górnego w 2018 roku na pewno nie ruszy.

Budżet modernizacji Trasy Zamkowej powiększyła również kwota 346 tysięcy złotych przesunięta z puli zarezerwowanej na remonty nawierzchni ulic w 2018 roku.

Ostateczny budżet na remont północnej nitki Trasy Zamkowej wynosi więc 43 340 773 zł. Nadwyżka w stosunku do najniższych ofert z pierwszego przetargu ma zapewnić miastu bufor bezpieczeństwa, by tym razem na pewno udało się wyłonić wykonawcę.

Prace remontowe mają rozpocząć się już we wrześniu. Przez cały czas ich trwania przeprawa ma być przejezdna. Na każdym etapie realizacji inwestycji otwarte będą dwa pasy ruchu. Wykonawca będzie miał 11 miesięcy na zakończenie modernizacji.