– Od 1 października 2018 roku Gmina Kołbaskowo przystępuje do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniom szkół podstawowych zamieszkujących w naszej gminie – informuje Małgorzata Schwarz, wójt Gminy Kołbaskowo.

Projekt dotyczy gmin położonych na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w których organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Szczecin. Gmina Kołbaskowo pokryje jednostce budżetowej Gminy Miasto Szczecin – Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego, koszty udzielonych uprawnień do bezpłatnych przejazdów.

– W związku z powyższym proszę rodziców uczniów szkół podstawowych o rozważenie wykupienia biletu na przejazd dla Waszych dzieci tylko na miesiąc wrzesień. Od miesiąca października uczniowie otrzymają uprawnienia na nowych zasadach i za przejazdy zapłaci gmina – dodaje Małgorzata Schwarz.

W Szczecinie darmowa komunikacja miejska dla dzieci i uczniów szkół podstawowych dostępna jest od 1 lipca br. Te najmłodsze dzieci (do 8 lat) z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać na podstawie dokumentu stwierdzającego ich wiek (np. książeczka zdrowia dziecka). Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania, biletów nie muszą kupować również najmłodsze dzieci spoza Szczecina. W przypadku uczniów szkół podstawowych, uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dotyczą na razie tylko dzieci mieszkających na terenie Szczecina (adres szkoły jest nieistotny). Muszą oni posiadać Szczecińską Kartę Aglomeracyjną i/lub Szczecińską Kartę Rodzinną. Ci, którzy posiadają już taką kartę, muszą udać się do Punktu Obsługi Klienta ZDiTM (kasy biletowe: Police, Brama Portowa, Turzyn, Klonowica, Kołłątaja, Pl. Rodła, Słoneczne petla, Turkusowa pętla), by nadane zostało im uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. W tych samych miejscach można również wyrobić kartę SKA.