Odpowiedzialny przedsiębiorca prowadzi swój biznes tak, by kolejne pokolenia, które przejmą po nas planetę, otrzymały ją w jak najlepszym stanie. W województwie zachodniopomorskim nie brakuje firm, które starają się promować zachowania ekologiczne oraz namawiają swoich pracowników do troski o wspólne otoczenie. – Polska Fundacja Przedsiębiorczości organizując konkurs, w którym wyróżnione zostaną firmy odpowiedzialne społecznie, zwraca również uwagę na to, jak przedsiębiorcy w regionie troszczą się o otoczenie, w którym przychodzi im funkcjonować. To kwestia czystości powietrza, czystości wody, troski o zieleń, ale i działań edukacyjnych – przekonuje Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.


Idea zero waste i pochwała recyklingu. Czy polskie firmy są gotowe do zielonej rewolucji?

Nowoczesne przedsiębiorstwa udowadniają, że troska o środowisko naturalne jest wpisana w DNA firmy. Trendy światowe pokazują, że wszelkie działania związane z ideą zero waste są doskonale oceniane przez pracowników. Są nawet takie firmy, które posiadają własne kompostowniki czy same przetwarzają swoje odpady. Troska o środowisko nie jest już kaprysem, a realną potrzebą społeczną, która powinna być obecna we wszystkich firmach, również w sektorze MŚP.

– Troska o środowisko nie jest zarezerwowana tylko dla światowych gigantów. Znam wiele przykładów bardzo prostego zaangażowania przedsiębiorców, które są realnymi proekologicznymi działaniami. Wiele firm w Europie sponsoruje swoim pracownikom bilety komunikacji miejskiej, by ci zostawiali samochody w domach. Przed siedzibami firm zakładane są łąki kwietne, które poprawiają estetykę, ale również dbają o retencję. Pracownicy zachęcani są do recyklingu czy np. picia wody z kranu po wcześniejszym filtrowaniu. Jestem przekonany, że idee ekologiczne są obecne w zachodniopomorskich firmach i to jest trend, który będzie się rozszerzać – mówi Marcin Pawłowski, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

W pokazaniu, że w naszym regionie działają firmy, którym nie są obce idee ekologiczne, ma pomóc konkurs organizowany przez PFP.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu stawia na zieleń i trendy eko, jak np. zero waste. Nasz konkurs na pewno jest dla firm, które wiedzą, że troska o planetę i nasze otoczenie jest bardzo ważna – dodaje Pawłowski.

Firma odpowiedzialna społecznie musi widzieć co się dzieje dookoła niej

Odpowiedzialność społeczna to nie tylko troska o zieleń. To też bycie częścią lokalnej społeczności i chęć kreowania pozytywnych działań wśród okolicznych mieszkańców. Na Pomorzu Zachodnim nie brakuje przykładów firm, które np. sponsorują dzielnicowe kluby sportowe, organizują festyny czy wspierają zdolną młodzież.

– Firma odpowiedzialna społecznie to firma obecna w życiu mieszkańców dzielnicy czy miasta. To działanie, które znacząco poprawia wizerunek, ale i „przybliża” markę do swoich klientów, do sąsiadów, do osób, które żyją w bliskiej przestrzeni. Proste wsparcie jest często początkiem bardzo udanej współpracy, która trwa latami i pokazuje, że biznes nie jest egoistyczny i skupiony tylko na zyskach. Takie firmy również chcemy wyróżnić w naszym konkursie – dodaje Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości do końca maja 2021 czeka na zgłoszenia odpowiedzialnych społecznie firm z Pomorza Zachodniego. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie na stronie internetowej PFP: https://www.pfp.com.pl/