Naprzeciwko CHR Galaxy mają stanąć cztery nowe pawilony. Dzierżawca dwóch z nich właśnie się wycofał, więc spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia ogłosiła nowy konkurs.

Nowe pawilony mają zastąpić stare, nieestetyczne budki, które jeszcze niedawno stały na chodniku al. Wyzwolenia, między placem Rodła a ul. Rayskiego. Z ich właścicielami rozwiązano umowy pod koniec 2018 roku. Później rozpisano dwa konkursy, w których wyłoniono dzierżawców czterech nowych obiektów.

Teraz okazuje się, że wycofał się podmiot planujący działalność w dwóch z nich. Miały to być kawiarnia oraz restauracja.

Żegluga Szczecińska wyłoni nowych dzierżawców w rozpisanym właśnie konkursie. Propozycje można składać do 22 czerwca, do godz. 10.00.

– Zwycięzcy konkursu zobowiązani będą do wybudowania nowego pawilonu zgodnie z przyjętą koncepcją architektoniczną oraz prowadzenia w nich działalności – informuje Małgorzata Miszczuk, rzecznik prasowy Żeglugi Szczecińskiej. – Warunkiem przystąpienia do konkursu, jest złożenie wniosku na „formularzu oferty”, według załączonego tam wzoru. Zarówno wniosek, jak i regulamin dostępne są na stronie internetowej www.zstw.szczecin.pl/bip w zakładce konkursy.

Pozostałych dwóch dzierżawców wyłoniono w konkursie na początku 2019 r. Na wybudowanie swoich pawilonów mają dwa lata od podpisania umowy, więc najpóźniej muszą rozpocząć działalność na początku 2021 r.