W tej chwili trwają prace projektowe, które zakończyć mają się do połowy 2019 r. W ramach modelowej rewitalizacji na śródmiejskim fragmencie al. Wojska Polskiego ruch samochodowy zostanie uspokojony (strefa 30), powstaną m.in. szerokie chodniki, nowe ronda i fontanna nawiązującą do dawnej „ściany płaczu”.

Dokumentację projektową przygotowuje Pracownia Architektoniczna Archaid, która wygrała w ubiegłym roku miejski konkurs urbanistyczno-architektoniczny.

- W tej chwili najwięcej czasu zajmują nam prace „pod ziemią”. Musimy usunąć wszelkie kolizje projektowanych instalacji z istniejącą już infrastrukturą – mówi Jacek Szewczyk z pracowni Archaid, która komplet dokumentów musi przygotować najpóźniej do połowy 2019 r.

Co się zmieni?

Prace projektowe obejmuje nie tylko al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów, ale również ul. Jagiellońską (od al. Wojska Polskiego do al. Piastów) i ul. Śląską (od. ul. Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami mieszkalnymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”).

Na śródmiejskiej części al. Wojska Polskiego powstaną dwie jednokierunkowe jezdnie, na których obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/h, a piesi będą mogli je przekraczać w każdym miejscu. Zaplanowano dwa nowe ronda - na pl. Zgody i na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Jagiellońskiej. Pośrodku przebudowanej alei przewidziano 173 miejsca parkingowe. Nie będzie drogi rowerowej, cykliści będą poruszać się wraz z samochodami po jezdni.

- Zachowanych zostanie 36 drzew, planujemy też nasadzenia 110 innych. Aby zachować szpaler drzew na wysokości dawnego kina Kosmos, zmieniliśmy nieco pierwotną koncepcję, tworząc w tym miejscu zwężenie jezdni. Będzie to również element uspokojenia ruchu – tłumaczy Jacek Szewczyk.

Będzie nowa „ściana płaczu”

Wśród miejsc, na których projektanci mieli skupić się w szczególności, jest teren u zbiegu ulicy Ściegiennego i ulicy Królowej Jadwigi, gdzie kiedyś stała słynna „ściana płaczu”. Okazuje się, że po latach wróci tam fontanna.

- Będzie swoją formą nieco nawiązywać do „ściany płaczu”. Ze ścianą wody wypływającą z ramienia fontanny – mówi Jarosław Bondar, Architekt Miasta.

Harmonogram prac

Według wcześniejszych szacunków, rewitalizacja al. Wojska Polskiego może kosztować blisko 40 mln zł. Takie założenia przyjęto przed startem ubiegłorocznego konkursu. W kontekście rosnących cen na rynku budowlanym ta kwota może być jednak już wyższa.

- Kosztorys przygotujemy wtedy, kiedy będziemy mieli gotową dokumentację projektową. Przeprowadzenie procedury przetargowej, która wyłoni wykonawcę przebudowy al. Wojska Polskiego planujemy na drugą połowę 2019 r. To oznacza, że prace budowlane ruszą w 2020 r. – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina.

Prace będą prowadzone etapami, aby przedsiębiorcy prowadzący działalność przy al. Wojska Polskiego w jak najmniejszym stopniu odczuli uciążliwości z nimi związane (pomóc ma w tym również program współpracy z przedsiębiorcami - „Wstęp do Śródmieścia”). Najbardziej prawdopodobna koncepcja zakłada dwa etapy budowy, realizowane w dwóch sezonach – czyli w 2020 i 2021 r.

Zmienią się pobliskie kwartały

Modelowa rewitalizacja al. Wojska Polskiego to również kampanie społeczne, a także renowacja wnętrz pobliskich kwartałów. Blisko rozstrzygnięcia jest przetarg na zagospodarowanie pięciu takich kwartałów - w okolicy pl. Szarych Szeregów i pl. Zwycięstwa. Równolegle STBS prowadzi projekt przebudowy kwartału przy pl. Zgody, gdzie powstanie m.in. parking podziemny.

- Chcemy, żeby al. Wojska Polskiego była osią rewitalizacji, która będzie promieniować na pobliskie kwartały i ulice – podkreśla Daniel Wacinkiewicz.

Estetyczne mają być też kamienice

Miasto rewitalizuje wnętrza kwartałów, ale nie ma decydującego wpływu na wygląd fasad kamienic, którymi zarządzają wspólnoty. Ale urzędnicy chcą zachęcać, by podczas remontów, korzystano ze wskazówek specjalistów dotyczących np. kolorystyki.

- Chcemy stworzyć kompleksowy system zachęt, którymi będziemy przekonywać wspólnoty do wybierania spójnej kolorystyki, wpływającej na estetykę Śródmieścia – zapowiada Jarosław Bondar.

Projekt przebudowy al. Wojska Polskiego został nagrodzony w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”, przeprowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju. Dzięki temu Szczecin otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,76 mln zł (85% tej kwoty pochodzi ze środków unijnych, 15% z budżetu państwa). Łącznie wszystkie koszty przygotowania rewitalizacji wyniosą 4,18 mln zł. W tej kwocie, poza pracami projektowymi, mieszczą się również inne inicjatywy związane z modelową rewitalizacją.