Kolejny fragment ul. Wiosennej doczekał się remontu. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie właśnie ogłosił przetarg na jego rozbudowę.

Jesienią ubiegłego roku zakończył się pierwszy etap przebudowy ul. Wiosennej na prawobrzeżu Szczecina. Na odcinku od ul. Struga do przejazdu kolejowego wyremontowano wówczas nawierzchnię jezdni, wybudowano chodniki, ścieżki rowerowe i zamontowano oświetlenie. Teraz zmodernizowany zostanie pozostały fragment ul. Wiosennej.

Chodzi o odcinek od przejazdu kolejowego (z wyłączeniem robót na przejeździe) do skrzyżowania z ul. Gryfińską. Prace obejmą m.in. wymianę nawierzchni, przebudowę uzbrojenia, budowę chodników oraz zjazdów indywidualnych i publicznych.

Inwestycja zostanie przeprowadzona w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Wykonawca będzie miał na wykonanie zadania 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z czego nie dłużej niż 8 miesięcy na przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 22 września.