To w związku z montażem belek nowego wiaduktu nad drogą S3 w rejonie węzła Kliniska. Wykonawca przebudowy odcinka Miękowo – Rzęśnica będzie prowadził prace również nad czynną jezdną drogi. Na kierowców czekają spore utrudnienia

Prace będą prowadzone jutro, tj. 5 grudnia, w godz. 08:00 – 16:00.

– Ze względów bezpieczeństwa w momencie montażu belek ruch na drodze S3 będzie musiał być wstrzymywany. Czas pojedynczego wstrzymania ruchu nie będzie dłuższy niż 10 minut – informuje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Wykonawca ma do zamontowania nad czynną jezdnią S3 łącznie 11 żelbetowych belek, które będą stanowiły konstrukcję wiaduktu.

Budowany wiadukt to jeden z kluczowych elementów nowego węzła drogowego Kliniska. Węzeł ten zastąpi dotychczasowe skrzyżowanie S3 z drogą lokalną w Kliniskach, na którym było również zlokalizowane przejście dla pieszych. Wykonanie nowego węzła drogowego i likwidacja dotychczasowego skrzyżowania poprawi znacznie bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu. Polepszy się również płynność przejazdu drogą S3. Nowy węzeł jest jednym z elementów przebudowy drogi S3 na odcinku od Miękowa do węzła Rzęśnica. Roboty mają się zakończyć w kwietniu 2021 roku.