Pomoc doradcy zawodowego, szkolenia prowadzone przez specjalistów, a na koniec uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania na założenie własnej firmy (23 tys. zł) i wsparcia pomostowego na jej prowadzenie przez sześć kolejnych miesięcy (po 2,8 tys. zł). To ścieżka przygotowana dla uczestników projektu „Wsparcie na starcie”, realizowanego przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT w Szczecinie. Program skierowany jest do osób młodych (18-29 lat) bezrobotnych, zwłaszcza tych, które straciły pracę przez pandemię koronawirusa.

 

Nabór do I edycji projektu ruszył 6 października. Zgłaszać mogą się przede wszystkim bezrobotni niezarejestrowani w Urzędzie Pracy i osoby bierne zawodowo. Miejsc jest łącznie 40, z czego 80% przeznaczonych jest dla osób, które straciły pracę w czasie pandemii koronawirusa i pozostają bez zatrudnienia. Muszą one przedstawić dokumenty, że utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

Projekt oferuje indywidualnie dobrany program szkoleń

Aby wziąć udział w projekcie trzeba wypełnić formularz rejestracyjny. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą pracować pod okiem specjalistów nad biznesplanem dla swojej działalności gospodarczej. Będzie też 55 godzin szkoleń dopasowanych indywidualnie do potrzeb każdej osoby, po konsultacji z doradcą zawodowym.

Na pierwszym spotkaniu doradca zawodowy oceni predyspozycje oraz potrzeby szkoleniowe każdego z uczestników pod kątem prowadzenia działalności gospodarczej. Po spotkaniu powstanie diagnoza potrzeb uczestnika. Uczestnik z doradcą może zaplanować swoje wsparcie szkoleniowe, ma wpływ na to jakie kwestie chciałby poruszyć w szerszym wymiarze godzin, a jakie w bardziej ograniczonej formie. Czasem zdarza się np., że ktoś ma wykształcenie z zakresu księgowości, więc nie potrzebuje dodatkowych zajęć obejmujących ten temat, a prosi o więcej szkoleń z marketingu bądź prawa – tłumaczy Justyna Pawłowska, kierownik projektu.

Pieniądze na założenie firmy i jej prowadzenie

Uczestnikami opiekuje się ekspert dotacyjny, który dba o odpowiednie przygotowanie biznesplanów, aby spełniały warunki formalne i merytoryczne do uzyskania dofinansowania. Chodzi o 23 tys. zł na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Później uczestnicy projektu mają zapewnione jeszcze pomostowe wsparcie finansowe. Przez pół roku co miesiąc otrzymują 2,8 tys. zł na prowadzenie firmy. Jest jednak jeden ważny warunek – założone w ramach projektu przedsiębiorstwo musi funkcjonować co najmniej rok.

„Najważniejsze, że wiele z tych działalności gospodarczych jest utrzymywanych dużo dłużej niż określają to wymogi projektu”

Beneficjentem projektu, czyli podmiotem realizującym projekt „Wsparcie na starcie”, jest Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT (znany szczecinianom m.in. jako założyciel Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej). Jego pracownicy posiadają duże doświadczenie w realizacji tego typu projektów.

– Takie projekty zawsze cieszą się dużym powodzeniem – mówi Justyna Pawłowska – Najważniejsze, że wiele z tych działalności gospodarczych jest utrzymywanych dużo dłużej niż określają to wymogi projektu. Sukces odnoszą zwłaszcza osoby, które wybierały działalność zgodnie ze swoim wykształceniem. Niedawno miałam okazję spotkać jedną z uczestniczek, która 6 lat temu otworzyła działalność jako kosmetyczka i prowadzi ją do dzisiaj. Właśnie przyszła do nas zapisać się na studia wyższe z kosmetologii, żeby poszerzyć swoje kwalifikacje.

Nabór już trwa

W ramach rekrutacji do projektu „Wsparcie na starcie” odbędą się dwa nabory: w październiku 2021 r. i zimą 2022 r (luty-marzec). Realizację projektu zaplanowano w okresie: 01.01-30.06.2022 (I edycja) i 01.06-31.12.2022 (II edycja).

Szczegółowe informacje na temat projektu „Wsparcie na starcie” można znaleźć na stronie https://wsparcienastarcie.inbit.pl/.