Poznaliśmy listę wszystkich 16 nieruchomości gruntowych w Szczecinie, które miasto i Skarb Państwa przez ostatnie lata sprzedały na własność ich użytkownikom wieczystym – związkom wyznaniowym – z ponad 90% bonifikatą. Beneficjentami były głownie Parafie Rzymskokatolickie, ale jest wśród nich też Parafia Greckokatolicka.

O pełną listę takich nieruchomości wystąpili w interpelacji do prezydenta Dominika Jackowski i Przemysław Słowik z klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Zainteresowanie tym tematem związane było z niedawną, budzącą duże emocje, decyzją Rady Miasta o zgodzie na sprzedaż z 99% bonifikatą działki przy ul. św. Kingi 3. W efekcie użytkującą ją od lat Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego zapłaci za zamianę użytkowania wieczystego na własność tylko 3,5 tys. zł.

Jak obliczano cenę sprzedaży?

Przez wcześniejsze lata miasto i Skarb Państwa sprzedało na tych zasadach związkom wyznaniowym 15 innych nieruchomości gruntowych. W każdym przypadku taka transakcja dotyczyła użytkowników wieczystych tych działek. Miasto ustalało bonifikaty na poziomie 99%, a Skarb Państwa na poziomie 95%. Sprzedaż odbywała się na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP.

- Ponadto wyjaśniam, że wysokość bonifikat jest ustalana od ceny sprzedaży nieruchomości, która jest różnicą wartości prawa własności nieruchomości i wartości prawa użytkowania wieczystego, określonych przez rzeczoznawcę majątkowego. Zgodnie z art. 69 o gospodarce nieruchomościami, na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, według stanu na dzień sprzedaży – tłumaczyła w odpowiedzi na interpelację Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina.

W każdym przypadku mowa bowiem o związkach wyznaniowych od lat użytkujących te nieruchomości. Najczęściej wybudowały już na nich kościoły, kaplice czy domy parafialne. Wysoka bonifikata pozwoliła im przekształcić użytkowanie wieczyste na własność.

Bonifikaty udzielone przez miasto

Z dziewięciu nieruchomości objętych bonifikatą przez miasto, najwięcej warta była ta przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 10. Została sprzedana na rzecz użytkownika wieczystego, czyli Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Odkupiciela. Wartość nieruchomości gruntowej rzeczoznawca wycenił na 1,7 mln zł. Od tego odjęto nieco ponad 1,5 mln zł wartości użytkowania wieczystego. Cenę netto ustalono więc na poziomie 193 tys. zł, a po 99% bonifikacie spadła do 1 931 zł.

Pierwszych siedem miejskich nieruchomości zostało objętych bonifikatą na podstawie uchwały miasta z 1997 r. Na dwie ostatnie transakcje radni zgodzili się w osobnych uchwałach.

Bonifikaty udzielone przez Skarb Państwa

Skarb Państwa udzielił w Szczecinie siedmiu takich 95% bonifikat przy przekształcaniu użytkowania wieczystego na własność. Dotyczyły one m.in. sprzedaży Dominikanom działki przy pl. Ofiar Katynia czy nieruchomości gruntowej przy ul. Witkiewicza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Bosko.