Kampanie edukacyjno-informacyjne, konkursy, akcje, warsztaty i konferencje tematyczne – tak Samorząd Województwa chce wykształcić szacunek dla przyrody.

– Postrzeganie ekologii zmienia się. Przyszły rok nazwaliśmy rokiem ekologicznym, bo zamierzamy jeszcze bardziej intensyfikować działania związane z ochroną środowiska. Wierzę, że dzięki wspólnej energii uda nam się zrobić więcej i zmieniać mentalność społeczeństwa. Dziś ekologia to styl życia, energia odnawialna, zdrowa żywność, recykling – mówił Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Zapowiedzią Roku Ekologii jest realizowanie w ramach Programu Społecznik naborów, które nagradzają działania ekologiczne dodatkowymi punktami w ocenie zgłaszanych projektów. W ubiegłym tygodniu odbył się również I Szczyt klimatyczny, gdzie zaprezentowano osoby oraz postawy, którym ekologia jest szczególnie bliska.

– Temu służy taki Szczyt – żeby szerzyć pewne koncepcje, pewne wizje zmiany w nas samych. Mam nadzieję, że punktem wyjścia, do tego by było jak najwięcej nacisku na władze, aby zmiany następowały systemowo – mówił Piotr Czypicki, prezes Szczecińskiego Ruchu Miejskiego. – Mamy wpływ na wszystko, co dzieje się w naszym otoczeniu. Jesteśmy tego coraz bardziej świadomi, ale nie zawsze potrafimy wyciągać z tej wiedzy wnioski. A myśląc o problemach środowiska globalnie działać musimy lokalnie. Walcząc, dla przykładu, z wypalaniem łąk i pastwisk – komentowała Marzena Białowolska z Fundacji Dzikich Zwierząt.

W ramach roku ekologicznego zostanie zrealizowany szereg działań obejmujący cały region, w tym m.in. opracowanie regionalnego programu ochrony środowiska czy szkolenia dla gmin w zakresie uchwały antysmogowej. Planowany jest również konkurs na najbardziej ekologiczną gminę. Będzie kontynuowany projekt wspierający startupy zielonych sektorów gospodarki

W ostatnich latach w regionie zrealizowano ponad 1500 projektów proekologicznych, nastawionych na rozwój gospodarki niskoemisyjnej, inwestycje w zrównoważony transport, budowę ścieżek rowerowych, wymianę taboru kolejowego i autobusowego, przebudowę linii kolejowych i budowę dróg.