We wtorek wykonawca przejmuje plac Orła Białego. Zerwana zostanie kostka brukowa, która pokrywała zlikwidowany rok temu parking. Podczas procesu prototypowania zdecydowano, że w tym miejscu powstanie trawnik. W poniedziałek po godzinie 17:30 miejscy aktywiści na czele z radnym Przemysławem Słowikiem zorganizowali akcję "zrywania betonu" z placu. Jak mówi lider Zielonych w mieście, było to wydarzenie symboliczne.

Inicjatywa zgromadziła kilkanaście osób, które dotychczas dość aktywnie działały wokół procesu prototypowania i aktywizacji życia na placu Orła Białego.

– Kruszymy beton na placu Orła Białego. Uwalniamy dawny parking, żeby w tym miejscu mógł powstać teren zielony. To zapoczątkuje usuwanie betonu także z innych miejsc w mieście. Traktujemy to wydarzenie bardzo symbolicznie – mówi w rozmowie z portalem wSzczecinie.pl radny Przemysław Słowik.

Czy radny Słowik jest zadowolony z tego jak wygląda ożywianie placu? Nie da się ukryć, że w mijającym sezonie letnim, częściowo z powodu pandemii koronawirusa, nie zorganizowano tam zbyt wielu inicjatyw i wydarzeń.

– Jestem zadowolony z tego, że proces zmian trwa – odpowiedział radny.

Trawnik będzie gotowy w przyszłym sezonie letnim. Powierzchnia zielona placu Orła Białego zwiększy się o tysiąc metrów kwadratowych.