Honorowy tytuł "Ambasador Szczecina" jest przyznawany maksymalnie dwóm osobom. Ósma edycja rozpoczęta!

Kandydatury do tytułu zgłaszane są przez radnych Miasta Szczecin, instytucje publiczne, podmioty gospodarcze, organizacje pożytku publicznego, związki i stowarzyszenia twórcze i zawodowe, pełnoletnie osoby fizyczne. Wyboru laureatów dokonuje Prezydent Piotr Krzystek. Ambasadorami naszego miasta zostaną osoby, których działalność i osiągnięcia w różnorodnych dziedzinach życia w 2007 roku przyczyniły się do promocji Miasta Szczecin w kraju oraz za granicą.


Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 31 maja 2008 r.


Wypełnione zgłoszenie można złożyć w Biurze Obsługi Interesantów, przesłać pocztą na adres: 
Urząd Miejski w Szczecinie Wydział Kultury 
pl. Armii Krajowej 1, 
70-456 Szczecin 
bądź na numer faksu +4891 42 45 650.


Regulamin nadawania tytułu dostępny jest na stronie www.szczecin.pl.