Premiera rozbudowanego systemu Bike_S planowana jest 6 sierpnia. Poprzedzi ją zmiana oprogramowania, w związku z czym dotychczasowe loginy i PIN-y stracą ważność.
Nowym loginem (numerem identyfikacyjnym) od sierpnia będzie numer telefonu komórkowego danego użytkownika. Z kolei nowe 6-cyfrowe PIN-y w najbliższych dniach zostaną rozesłane do użytkowników w wiadomościach SMS.

W związku z tym osoby, które po zarejestrowaniu w systemie Bike_S zmieniały numer komórki, proszone są o aktualizację numeru telefonu na stronie Bike_S. O uaktualnienie danych proszone są również osoby, które podczas rejestracji wpisały stacjonarny numer telefonu. Z kolei użytkownicy, którzy przy rejestracji podali numer komórki operatora zagranicznego, powinny wpisać numer aktualnej komórki polskiego operatora.

Dotychczasowe loginy i PIN-y stracą ważność 5 sierpnia.

System Bike_S zostanie rozbudowany o 45 stacji i 344 rowery. 29 stacji powstanie na prawobrzeżu, 14 w dzielnicy Zachód, dwie w dzielnicy Północ. 46 stacja wraz z ośmioma rowerami będzie stacją zapasową. MAPA NOWYCH STACJI BIKE_S