Trwa torowa rewolucja, w tym ostatnie przygotowania do przywrócenia ruchu na wyłączonych do tej pory odcinakach. Od soboty, 29 maja, pojawią się jednak nowe utrudnienia.

– To jedna z największych inwestycji w naszym mieście, a z pewnością najbardziej skomplikowane logistycznie zadanie realizowane w Szczecinie. Projekt przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości – pl. Żołnierza Polskiego – Matejki – al. Wyzwolenia – pl. Rodła – ronda Giedroycia – Dworca Niebuszewo zakłada poprawę infrastruktury tramwajowej na łącznym odcinku 8 kilometrów toru pojedynczego – przypomina Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM.

W sobotę, 29 maja, rozpoczną się prace na kolejnych torowiskach:

- na ulicy Matejki po północnej stronie skrzyżowania z ul. Piłsudskiego;

- wzdłuż ul. Piłsudskiego na odcinku od placu Rodła do ul. Matejki;

- na placu Rodła z wyłączeniem relacji skrętnej wykorzystywanej przez linię tramwajową nr 12;

- wzdłuż al. Wyzwolenia pomiędzy placem Żołnierza a placem Rodła;

- wzdłuż al. Niepodległości pomiędzy ul. Bogurodzicy a placem Żołnierza.

Nadal będą trwały prace wzdłuż ul. Matejki i na Niebuszewie.

ORGANIZACJA RUCHU SAMOCHODÓW

Nowe zmiany dla kierowców będą następujące:

- na wlocie południowym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego skręt w lewo możliwy będzie tylko z jednego pasa ruchu;

- na wlocie południowym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego jazda na wprost możliwa będzie tylko z jednego pasa ruchu;

- jezdnia północna wzdłuż placu Żołnierza na odcinku od Bramy Królewskiej do al. Wyzwolenia zostanie otwarta dla ruchu, przy czym na wlocie w al. Wyzwolenia możliwy będzie jedynie skręt w prawo;

- przywrócona zostanie możliwość przejazdu jednym pasem od al. Niepodległości w kierunku placu Rodła;

- na placu Rodła zamknięty dla ruchu zostanie przejazd wschodni wzdłuż al. Wyzwolenia, w związku z tym od strony al. Wyzwolenia (wlot południowy) możliwy będzie jedynie skręt w prawo, natomiast na wlocie al. Piłsudskiego od strony placu Grunwaldzkiego jazda na wprost oraz skręt w prawo;

- na wschodniej jezdni al. Wyzwolenia pomiędzy ul. Bogurodzicy i placem Rodła zamknięty dla ruchu zostanie pas lewy przylegający do torowiska;

- na jezdni zachodniej al. Niepodległości pomiędzy pl. Żołnierza i Bogurodzicy zamknięty dla ruchu zostanie lewy pas przylegający do torowiska;

- na jezdni północnej i południowej al. Piłsudskiego pomiędzy placem Rodła i Matejki zamknięte zostaną lewe pasy przylegające do torowiska;

- zmieniony zostanie program sygnalizacji na skrzyżowaniu plac Hołdu Pruskiego;

- program sygnalizacji na skrzyżowaniu Piłsudskiego – Matejki będzie funkcjonował w dalszym ciągu według wprowadzonych zmian w poprzednim etapie;

- zmieniony zostanie program sygnalizacji na skrzyżowaniu plac Żołnierza.

Nadal obowiązywać będą zmiany wprowadzone w poprzednim etapie:

- zamknięta jezdnia zachodnia ulicy Matejki na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza;

- zamknięte torowisko tramwajowe na odcinku od ulicy Piłsudskiego do placu Żołnierza;

- na wlocie północnym skrzyżowania Matejki – Piłsudskiego wyłączony pas prawy, z uwagi na zamknięcie przejazdu na wprost, skręt w lewo odbywa się dwoma pasami;

- zmieniona segregacja ruchu na wlocie od ulicy Piłsudskiego, pas lewy przeznaczony do skrętu w lewo dla wszystkich pojazdów, pas środkowy służy do skrętu w lewo autobusom komunikacji miejskiej, natomiast pas prawy służy do zawracania autobusów komunikacji miejskiej (linie C, G i H, korzystające z zatoki przystankowej na tym wlocie).

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Korekty tras i rozkładów jazdy dotyczyć będą prawie wszystkich linii tramwajowych. Najważniejszą zmianą jest zamknięcie ruch tramwajowego na odcinku Brama Portowa – pl. Rodła – Dubois.

Tramwaje linii 1 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Głębokie – pl. Rodła – Las Arkoński – Zajezdnia Pogodno (wybrane kursy skrócone do Lasu Arkońskiego, tor zewnętrzny), bez zmiany częstotliwości.

Tramwaje linii 2 – kursowanie zawieszone.

Tramwaje linii 3 – kursowanie zawieszone.

Tramwaje linii 4 – kursowanie zawieszone.

Tramwaje linii 5 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Krzekowo – pl. Rodła – Las Arkoński (tor zewnętrzny), bez zmiany częstotliwości.

Tramwaje linii 6 kursować będą na stałej trasie według specjalnego rozkładu jazdy bez zmian częstotliwości.

Tramwaje linii 7 kursować będą na stałej trasie: w dni powszednie według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 4–8 min w godzinach szczytu, poza szczytem bez zmian; w soboty bez zmiany częstotliwości; w dni świąteczne bez zmiany częstotliwości.

Tramwaje linii 8 kursować będą na stałej trasie według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości.

Tramwaje linii 10 kursować będą na dotychczasowej trasie (Gumieńce – Potulicka) według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości.

Tramwaje linii 11 kursować będą według specjalnego rozkładu jazdy na trasie Ludowa – Jana z Kolna – Wyszyńskiego – Krzywoustego – Pomorzany, bez zmiany częstotliwości.

Tramwaje linii 12 kursować będą na dotychczasowej trasie (Las Arkoński – Pomorzany) według specjalnego rozkładu jazdy, bez zmiany częstotliwości.

KOMUNIKACJA ZASTĘPCZA

Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linii 835 w relacji Dworzec Główny – Nowa – Brama Portowa – al. Niepodległości – al. Wyzwolenia – Piłsudskiego (z powrotem: Malczewskiego) – Malczewskiego – Parkowa – Dubois – Stocznia Szczecińska. Na trasie uruchomione zostaną przystanki:

· Dworzec Główny (nr 22511) – przystanek końcowy i początkowy, wspólny z linią 70 w kierunku Pargowa,

· Plac Tobrucki (nr 22611, 22612) – dotychczasowe przystanki linii 3,

· Brama Portowa (nr 10814) w kierunku Stoczni Szczecińskiej – zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości przy restauracji KFC,

· Brama Portowa (nr 10812) w kierunku Dworca Głównego – przystanek na torowisku tramwajowym, dotychczasowy przystanek linii 3,

· Plac Żołnierza Polskiego (nr 11330) w kierunku Stoczni Szczecińskiej – zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości przy posesji 32–33,

· Plac Żołnierza Polskiego (nr 11311) w kierunku Dworca Głównego – wspólny z liniami 86, 522, 529, 531 i 532,

· Plac Rodła (nr 11531) w kierunku Stoczni Szczecińskiej – zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przy salonie Orange,

· Plac Rodła (nr 11510) w kierunku Dworca Głównego – zlokalizowany w ciągu al. Wyzwolenia przed skrzyżowaniem z ul. Piłsudskiego,

· Matejki (nr 13131, 13121) – wspólne z linią 525,

· Parkowa (nr 13221, 13211) – wspólne z linią 525,

· Dubois (nr 13312, 13332) – wspólne z linią 525,

· Antosiewicza (nr 16511) w kierunku Stoczni Szczecińskiej – wspólny z liniami 6, 11, 53, 60, 67, 525 i 526,

· Stocznia Szczecińska (nr 16421) – przystanek końcowy i początkowy, przed budynkiem dyspozytorni.

Wybrane kursy będą realizowane na wydłużonej trasie do/z pętli „Ludowa”. Na tym odcinku autobus pojedzie ulicami: Nocznickiego, Stalmacha, Druckiego-Lubeckiego, Ludową (z powrotem: Blizińskiego). Uruchomione zostaną następujące przystanki:

· Lubeckiego (nr 16312, 16311) – wspólne z liniami 6, 11, 67, 525 i 526,

· Stocznia Remontowa nż (nr 15911) w kierunku Ludowej – wspólny z liniami 11, 67 i 80,

· Lubeckiego Wiadukt nż (nr 16211) w kierunku Dworca Głównego – wspólny z liniami 67 i 80,

· Ludowa (nr 16031) – przystanek końcowy i początkowy, peron wewnętrzny pętli.

Kursy wykonywane będą z częstotliwością:

· w dni powszednie: do godz. 6 co 7–8 minut, do godz. 20 co 6 minut, po godz. 20 co 10 minut,

· w soboty do godz. 9 i po godz. 18 co 10 minut, w pozostałym okresie co 6 minut,

· w dni świąteczne do godz. 11 i po godz. 18 co 12 minut, w pozostałym okresie co 10 minut.

AUTOBUSY

Autobusy linii A, B, C, G, H, 522, 529, 531 i 532 między przystankami „Brama Portowa” a „Plac Rodła” w kierunku pl. Rodła kursować będą przez pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego i ul. Matejki.

Przystanek krańcowy „Plac Rodła” dla linii A zlokalizowany będzie przy wejściu do hotelu Radisson Blu (dotychczasowy przystanek krańcowy linii G, nr 11521). Bez zmian obowiązuje zatrzymanie na przystanku „Plac Rodła” w ciągu al. Wyzwolenia (w kierunku Prawobrzeża, nr 11535).

Przystanek „Plac Rodła” dla linii B w kierunku os. Arkońskiego zlokalizowany będzie przy budynku ZUS (dotychczasowy przystanek krańcowy linii 107, nr 11523).

Przystanek krańcowy „Plac Rodła” dla linii C i H zlokalizowany będzie przy budynku ZUS (dotychczasowy przystanek krańcowy linii 107, nr 11523). Bez zmian obowiązuje zatrzymanie na przystanku „Plac Rodła” w ciągu al. Wyzwolenia (w kierunku prawobrzeża, nr 11535).

Przystanek krańcowy „Plac Rodła” dla linii G zlokalizowany będzie na przystanku linii A, B, C i H w ciągu al. Wyzwolenia (nr 11535). Nie obowiązuje zatrzymanie na przystanku przy wejściu do hotelu Radisson Blu.

Przystanek „Plac Rodła” dla linii 522 i 532 w kierunku Warszewa, Rostockiej, Osowa i os. Arkońskiego zlokalizowany będzie przy budynku ZUS (dotychczasowy przystanek krańcowy linii 107, nr 11523).

Przystanek krańcowy „Plac Rodła” dla linii 529 zlokalizowany będzie przy budynku ZUS (dotychczasowy przystanek krańcowy linii 107, nr 11523). Bez zmian obowiązuje zatrzymanie na przystanku „Plac Rodła” w ciągu al. Wyzwolenia (w kierunku Krzekowa i Jaworowej, nr 11535). Przystanek „Plac Rodła” dla linii 531 w kierunku Krzekowa zlokalizowany będzie w ciągu ul. Piłsudskiego za pl. Rodła (przystanek linii 70 w kierunku Urzędu Miasta, nr 11543).

Autobusy linii 90 między przystankami „Brama Portowa” a „Plac Lotników” w kierunku Urzędu Miasta kursować będą przez pl. Zwycięstwa, ul. Świętego Wojciecha i ul. Jagiellońską, z pominięciem pl. Żołnierza Polskiego. Przystanek „Brama Portowa” przeniesiony zostanie na peron wspólny z liniami 9, 10, 61 i 87 w kierunku pl. Zwycięstwa (nr 10832). Dodatkowo zostanie uruchomiony przystanek „Plac Zwycięstwa” (nr 10711) wspólny z liniami 61, 75 i 87. Zawieszony zostanie przystanek „Plac Żołnierza Polskiego” (nr 11332).

Na linii 107 nastąpi odwrócenie kierunku zawracania w rejonie pl. Rodła – od przystanku „Matejki” obowiązywać będzie przejazd przez ul. Malczewskiego, al. Wyzwolenia, pl. Rodła, ul. Piłsudskiego, ul. Matejki do przystanku „Matejki”. Przystanek krańcowy zlokalizowany będzie w ciągu ul. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z al. Wyzwolenia i ul. Roosevelta, na wysokości restauracji KFC (nr 11529). Linia 107 nie będzie obsługiwać przystanku „Malczewskiego”.