Przy ul. Wernyhory 5 wybudowana zostanie siedziba Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Inwestycję, w formule zaprojektuj i wybuduj, zrealizuje spółka Prime Construction ze Szczecina.

Nowy budynek stanie na terenie służby logistycznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Przy ul. Wernyhory rozpoczęto wcześniej budowę obiektu szkoleniowego, przeznaczonego do ćwiczeń z użyciem pojazdów służbowych (koszt – 12,5 mln zł). Obok niego zaplanowano siedzibę CBZC.

Do przetargu na jej budowę stanęło 9 podmiotów. Wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę Prime Construction, która opiewała na 28 mln zł. Przed świętami przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji podpisali z wykonawcą umowę.

Jej zakres obejmuje prace podzielone na 2 etapy. Pierwszy to przede wszystkim opracowanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wszelkich innych wymaganych przepisami dokumentów.

W drugim etapie powstanie projekt wykonawczy wielobranżowy i rozpoczną się toboty budowlane. Na koniec wykonawca będzie musiał uzyskać pozwolenie na użytkowanie budynku.

Wszystkie prace mają zająć łącznie 32 miesiące. Zakończenia realizacji inwestycji można się więc spodziewać w sierpniu 2025 roku.

CBZC to nowa jednostka policji, którą powołano do życia na początku 2022 roku. Wcześniej walką z cyberprzestępczością zajmowały się biura funkcjonujące w strukturach komendy głównej oraz komend wojewódzkich. Teraz powstała oddzielna jednostka, która ma skupić się na rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu „przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej”.