Gdzie i kiedy?
Dom Kultury „13 Muz”
pl. Żołnierza Polskiego 2, Szczecin
Od: poniedziałek, 11 września 2023, 15:00
Do: sobota, 30 września 2023, 18:00
Za ile?
darmowe
Organizatorzy zapraszają do Galerii Enter na otwarcie wystawy. Wystawa prezentuje dokonania artystyczne (rysunek i malarstwo) grupy zajęć plastycznych seniorów z Domu Kultury „13 Muz”.

Opis całorocznej działalności: „Działalność plastyczna obejmuje różne formy wypowiedzi przy pomocy rysunku i malarstwa. Kładziemy nacisk na doskonalenie technik graficznych w posługiwaniu się: ołówkami grafitowymi, pastelom suchą, pastelom olejną, rysunkiem przy pomocy tuszu, kolażem, monotypią itp. W naszej pracy opieramy się o trafnie sformułowanie zagadnienia plastycznego, co można zilustrować na przykładzie projektowania scenografii teatralnej. Zadanie obejmuje dobór sztuk teatralnych, zapoznanie się z ich grafiką sceniczną i na podstawie wątku sztuki teatralnej przedstawienie własnych pomysłów scenograficznych.

Zaczniemy od płaszczyzn koloru, przypadkowych zestawień przedmiotów, gry świateł i cieni. Potem poszukamy motywów akcji scenicznej i możliwy do przeprowadzenia ruch odgrywanej przez aktorów sceny. Istotnym w tym działaniu jest uzyskanie pożądanej interpretacji, co do treści utworu scenicznego, jego rytmu, nieoczekiwanych zwrotów akcji.

W ciągu następujących po sobie spotkań. Uczestnicy angażują się w nowych realizacjach. Przykładowo, odkrywamy sztukę uliczną jej genezę i przejawy w życiu codziennym współczesnych miast. Odpowiemy jak interpretować „mural” , jako wytwór społecznej wrażliwości, czy też poddamy interpretacji „graffiti” na ścianie budynku.

Ta różnorodność postaw artystycznych stanowi o atmosferze pracy twórczej, której przejawem może być nasza wystawa „Seniorzy - nowatorstwo w sztuce”.

24 września (niedziela) w godz. 14:00-16:00 w ramach Dnia Otwartego „13 Muz” zapraszamy na spotkanie z uczestnikami wystawy i ich twórczością. Dowiedzą się Państwo o warsztacie artysty malarza czy grafika. Objaśnimy szczegółowo zakres realizowanego programu. Zapoznamy z technikami graficznymi i warsztatem artysty malarza. Porozmawiamy o formach doskonalenia warsztatu artystycznego. Zachęcamy także do udziału w naszych całorocznych zajęciach, których adresatem są dorośli zainteresowani sztuką” – Edward Domański.