„Eureka” posiada zbiór ok. 50 eksponatów interaktywnych do przeprowadzania samodzielnie eksperymentów z nauki i techniki takich jak: piłka w strumieniu powietrza, akustyczny telefon, zakrzywienie promienia świetlnego w szkle, generator van der Graaffa, koła rowerowe i żyroskopy, kula plazmowa, mieszanie się barw, rower przetwarzający energię mięśni w elektryczność oraz wiele innych atrakcji przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, ale także dla ich rodziców. Zabawa gwarantowana!
 
 

Zwiedzający wystawę będą mogli obejrzeć i samodzielnie wypróbować znajdujące się tam eksperymenty natomiast animator Fundacji dla grupy rodzinnej przeprowadzi dodatkowy pokaz-niespodziankę z grupy eksperymentów na temat czystych źródeł energii (np. pokaz wykorzystania energii wiatru, działania silnika spalinowego Otto i Diesla) lub eksperymentów dotyczących własności gazów i cieczy (np. pokaz nurka Kartezjusza lub konwekcji naturalnej w wodzie).

Aktualne informacje na temat wystaw Fundacji Eureka oraz innych bieżących działań i atrakcji można znaleźć na stronie: www.fundacja-eureka.edu.pl

Kontakt poprzez tel. kom. 795 111 084; email: info@fundacja-eureka.edu.pl