Gdzie i kiedy?
Książnica Pomorska, Sala im. Stanisława Badonia
piątek, 24 listopada 2017, 17:00
Za ile?
darmowe
Zapraszamy na III spotkanie z cyklu „Dziedzictwo przyrodnicze Pomorza Zachodniego” w piątek, 24 listopada 2017, o godz. 17.00 ( Sala im. Stanisława Badonia). Będzie ono poświęcone Szczecińskiemu Parkowi Krajobrazowemu „Puszcza Bukowa”.
Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” utworzony został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie w dniu 4 listopada 1981 roku. Powierzchnia Parku wynosi 9096 ha, zaś powierzchnia otuliny 11842ha. W granicach Parku Krajobrazowego znajduje się Puszcza Bukowa wraz z polanami: Dobropolską, Kołowską i Binowską.

- Piękno krajobrazu, przedstawicieli fauny i flory, rezerwaty znajdujące się na terenie Parku poznamy w prelekcji audiowizualnej Tomasza Cerebież -Tarabickiego z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

- Dziedzictwo historyczne i kulturowe, zabytki w obszarze S.P.K. "Puszczy Bukowej" i jego otulinie przedstawi dr hab. Paweł Gut, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akademia Pomorska w Słupsku.