Gdzie i kiedy?
Trafostacja Sztuki
ul. Świętego Ducha 4, Szczecin
Od: piątek, 17 marca 2023, 11:00
Do: niedziela, 4 czerwca 2023, 19:00
Za ile?
8/16 zł
Andrzej Wasilewski w swojej praktyce artystycznej odnosi się do relacji współczesnego człowieka z techniką, komunikacją, ekonomią, archeologią, metodami badawczymi i kwestiami klimatycznymi, których przemiany wywołały dezaktualizację dotychczasowej etyki, współzależności gatunków, a wreszcie samej twórczości. W stworzonej specjalnie na wystawę w TRAFO imponującej rozmachem apokaliptycznej pracy wizualno-dźwiękowej „Fabryka Absolutu”, Wasilewski łączy naukowy styl z poczuciem absurdu i czarnego humoru.

W dużej sali TRAFO artysta tworzy zestaw dopełniających się instalacji, używając rozpoznawalnego dla siebie języka prymitywnych form technologicznych, industrialnej ikonografii i popkultury, podejmuje złożony temat węgla i paliw kopalnych w kontekście zmian klimatycznych, snucia nowych utopii społecznych i politycznych.

Jednocześnie „Fabryka Absolutu” stanowi grę w duchu neodada czy praktyk fluxusu, odzierającą patos nadmuchanych wartości otulających język świata kultury i „rozbebeszającą” nadęcie estetyki prac w duchu art & science, sound-artu czy minimalizmu.

Motyw tytułowej „Fabryki Absolutu” zaczerpnięty został z klasycznej czeskiej powieści dystopijnej Karela Čapka, w której wynalazca-wizjoner konstruuje karburator pozyskujący niespożytą energię z węgla, w konsekwencji uwalniając przypisaną do „przedmiotu” ideę absolutu. Jeżeli Bóg jest wszędzie, to czy można go stamtąd wyekstrahować? Materia zmienia się w Ideę. Zdarzenia wymykają się spod kontroli ludzkości powodując szereg gwałtownych i destrukcyjnych zmian społeczno-politycznych. Karburator przy okazji uwalnia w realność ideę umieszczonego w materii Absolutu, co powoduje totalny chaos, wojny i, „last but not least”, niemal całkowite zniszczenie gatunku człowieka.

Andrzej Wasilewski (ur. 1975) – artysta wizualny i dźwiękowy, pedagog, profesor Akademii Sztuki w Szczecinie. Jego sztuka ma charakter filozoficzno-społeczny, wywodzący się z ducha i praktyk kontrkultury. Realizacje Wasilewskiego prezentowane były w Polsce i za granicą; był zapraszany na liczne rezydencje. Prace artysty znajdują się w kolekcjach w wielu krajach na świecie. Współautor instalacji Wolne Miasto Szczecin na fasadzie budynku TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie.

Partnerem wystawy jest Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie.