Ponad 16 milionów złotych będzie kosztować przebudowa placu Orła Białego. Wykonawcą inwestycji została Firma Budowlano-Usługowa MTM S. A.

Wybrany wykonawca zrealizuje koncepcję wypracowaną ponad cztery lata temu w procesie prototypowania urbanistycznego z udziałem mieszkańców. Północna część, wokół zabytkowej fontanny zyska formę utwardzonego, reprezentacyjnego placu. Południowa będzie miejscem rekreacji z zielenią. 

Zieleń, mała scena i architektura

– Wykonana zostanie mała architektura oraz pojawi się zieleń. Plac będzie oświetlony przez 25 stylizowanych latarni w części utwardzonej oraz 6 latarni drewnianych w części zielonej. W miejscu dawnego młyna kieratowego urządzona zostanie mała scena służąca do organizacji kameralnych wydarzeń artystycznych – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. 

Na placu Orła Białego pojawią się również ogródki kawiarniane, ale bez podestów i trwałych wygrodzeń. Przebudowa zakłada zachowanie większości drzew oraz przesadzenie kilku istniejących poza teren inwestycji. Posadzonych zostanie 14 nowych drzew. 

– Pojawią się także wieloletnie byliny w pastelowych barwach, trawy, rabaty. Wzmocniona zostanie istniejąca murawa oraz pojawi się ogród deszczowy – dodaje P. Zieliński.

Ruch samochodowy ograniczony do minimum

Dopuszczone będą dostawy do lokali gastronomicznych, dojazd do posesji dla osób posiadających parkingi w podwórkach wewnętrznych, okazjonalny dowóz sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia wydarzeń społecznych i kulturalnych na placu oraz dojazd odpowiednich służb.

– Zastosowane zostaną pogrążone krawężniki, a ulice zyskają jeden poziom, umożliwiając tym samym swobodny ruch pieszych czy rowerzystów – informuje Zieliński. 

Posąg Flory stanie w nowym miejscu (znów połączony z dwiema wazami, stojącymi ostatnio na dziedzińcu Akademii Sztuki). Będzie można go oglądać na tle Pałacu pod Globusem. Dodatkowo, na posadzce przy zabytkowej fontannie, zostanie zaznaczony przebieg XVIII-wiecznego wodociągu, który dostarczał wodę ze Wzgórz Warszewskich.

Nadzór nad realizacją będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Prace powinny zostać zrealizowane w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.