W pobliżu leśniczówki Klęskowo (okolice ul. Chłopskiej) zaplanowano nowy budynek kancelarii leśnictwa. Jego budowa nie będzie wiązać się z wycinką drzew.

Lasy Państwowe złożyły już wniosek o pozwolenie na budowę. W technologii szkieletowej, drewnianej zaprojektowano jednokondygnacyjny budynek (bez podpiwniczenia) o powierzchni 38 m2. Obok będą 3 utwardzone miejsca postojowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej.

Jakie funkcje pełnią tego typu kancelarie, powstające w zasięgu terytorialnym danego leśnictwa? – Mają zapewniać szybki i łatwy dostęp lokalnej społeczności do miejscowego leśniczego, np. w celu zakupu opału i okazania powierzchni, z której następuje odbiór surowca, bez konieczności pokonywania znacznych odległości – tłumaczy Arkadiusz Paleń, nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino.

To właśnie temu nadleśnictwu podlega leśniczówka Klęskowo. W stojącym już tam budynku co prawda wydzielono przestrzeń biurową, ale nie jest ona wystarczająca.

– Istniejące obecnie niewielkie pomieszczenie kancelarii (przestrzeń biurowa) nie spełnia warunków socjalno-bytowych i odbiega od obowiązujących standardów obsługi interesantów – w tym osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej. Brak jest poczekalni, WC czy odrębnego wejścia do pomieszczenia biurowego – mówi Arkadiusz Paleń.

Największą inwestycją biurową Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie jest obecnie budowa nowej siedziby w Płoni. W tym celu wycięto fragment lasu.