Tysiąc złotych miesięcznie przez pierwszy rok studiów – po raz kolejny studenci pielęgniarstwa z regionu mogą otrzymać finansowe wsparcie w ramach programu „Wybieram pielęgniarstwo”. „Zdajemy sobie sprawę, że to stypendium nie rozwiąże kłopotu, ale trzeba podejmować wszelkie próby” – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Nabór wniosków do marszałkowskiego programu ruszy już 1 października. Wsparcie przewidziane jest dla co najmniej 30 osób – w budżecie województwa zarezerwowano na ten cel 270 tysięcy złotych. O stypendium mogą ubiegać się studenci zamieszkujący Pomorze Zachodnie, kształcący się na pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo, w zachodniopomorskiej szkole wyższej.

Głównym kryterium przyznania grantu będzie liczba punktów uzyskana podczas rekrutacji. Stypendium wyniesie tysiąc złotych brutto miesięcznie i zostanie przyznane na okres 9 miesięcy (od 1 października 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku).

– Potrzeba kształcenia kadr pielęgniarskich jest cały czas ogromna. Szpitale borykają się z coraz większym brakiem pielęgniarek i pielęgniarzy. W zawodzie pracuje już tylko 60 procent z nich, część woli zatrudnić się w ośrodkach prywatnych. Zdajemy sobie sprawę, że to stypendium nie rozwiąże systemowo kłopotu, ale trzeba podejmować wszelkie próby, aby odwrócić tę niekorzystną sytuację – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

Program „Wybieram pielęgniarstwo” to efekt współpracy samorządu województwa, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie oraz koszalińskiej i szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W 2022 roku z programu skorzystało 26 osób. Urząd marszałkowski przeznaczył na ten cel 234 tysiące złotych. W województwie zachodniopomorskim w zawodzie pielęgniarskim można kształcić się na dwóch uczelniach. Naukę prowadzą Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie oraz koszalińska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.