Miasto ponownie ogłosiło przetarg na remont fasady Floating Areny. W pierwszym podejściu zgłosiła się jedna firma, która za wykonanie prac chciała ponad 7 milionów złotych. Dodajmy, że miasto na realizację inwestycji chciało przeznaczyć… 1,7 mln zł.

W związku z wysoką ofertą, przekraczającą miejski budżet, magistrat ogłosił drugi przetarg na remont fasady Floating Areny. Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 4 listopada br. 

Zakres prac obejmuje m.in. remont fasady (w tym uzupełnienie i wymianę uszkodzonych dyli szklanych), remont stalowej podkonstrukcji wsporczej fasady oraz prace rozbiórkowe obróbek i tymczasowego zabezpieczenia fasady.

W styczniu ubiegłego roku wichura uszkodziła dach Floating Areny, co doprowadziło do poluzowania przeszklonych elementów fasady. Wówczas wykonano „doraźne” prace budowlane, a w związku z uszkodzeniami, trybuny pływalni musiały zostać wyłączone z użytkowania.

W pierwszym przetargu swoją ofertę złożyła tylko jedna firma. Spółka LT Glass wyliczała prace na kwotę 7 041 873 zł brutto. Miasto miało na ten cel tylko 1 744 178,33 zł brutto.