Wciąż aktualny jest pomysł poszerzenia ul. Krasińskiego i przedłużenia linii tramwajowej, która przez ul. Przyjaciół Żołnierza i Trasę Północną (po budowie jej III etapu) dotrzeć ma aż w okolice ul. Szosa Polska na północy Szczecina. Ta koncepcja będzie jeszcze weryfikowana podczas prac nad aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, ale na razie magistrat podaje ją jako powód wyburzenia kamienic przy ul. Krasińskiego i ul. Niemierzyńskiej.

Tak wynika z odpowiedzi Daniela Wacinkiewicza, zastępcy prezydenta Szczecina, na interpelację Przemysława Słowika. Radny Koalicji Obywatelskiej zapytał o plany miasta dotyczące działek po zburzonych kamienicach u zbiegu ul. Krasińskiego i Niemierzyńskiej na Niebuszewie.

Nowa trasa tramwajowa

„Obszar stanowiący przedmiot Pańskiej interpelacji oraz przedmiot dyskusji publicznej to jeden z istotnych elementów integracji przestrzennej i komunikacyjnej miasta. Wykonane wyburzenia kamienic przy skrzyżowaniu ulic Krasińskiego i Niemierzyńskiej mają na celu umożliwienie przede wszystkim realizacji trasy tramwajowej od ul. Krasińskiego, przez ul. Przyjaciół Żołnierza, ul. Warcisława w kierunku północnej granicy Miasta oraz relacji skrętnych w ul. Niemierzyńską z kierunku północnego. Budowa relacji skrętnych w ul. Niemierzyńską w praktyce zwiększy obszar obsługi i elastyczności tras. W perspektywie budowy trasy tramwajowej w ul. Spacerowej otrzymujemy połączenie tras tramwajowych i opisane wyżej korzyści. Konsekwentne uzupełnianie/łączenie wskazanych tras tramwajowych pozwoli docelowo uzyskać strukturę o zamkniętym obiegu z możliwością redukcji liczby pętli tramwajowych oraz możliwością elastycznego kształtowania tras” – pisze w odpowiedzi Daniel Wacinkiewicz.

Dziś tramwaj (linia 3) kursuje tylko na fragmencie ul. Krasińskiego, od ul. Wyzwolenia do ul. Niemierzyńskiej. Po przebudowie tory biegłyby dalej, aż do skrętu w ul. Przyjaciół Żołnierza. Później tramwaje wjeżdżałyby na Trasę Północną, czyli istniejący fragment ul. Warcisława i ul. Królewskiego oraz planowany dopiero trzeci etap od skrzyżowania z ul. Łączną aż do ul. Szosa Polska. Pętlę tramwajową zaplanowano w okolicach ul. Bajecznej na Stołczynie, w pobliżu Galerii Północ i rozbudowujących się osiedli.

Zostawili miejsce na tory

Na fragmencie ul. Przyjaciół Żołnierza i na Trasie Północnej pozostawiono pomiędzy jezdniami pas zieleni, przeznaczony na tory tramwajowe. Nie ma jednak pewności, czy kiedykolwiek się tam pojawią. Koncepcja nowej trasy tramwajowej będzie jeszcze weryfikowana i może zostać wykreślona z miejskich planów.

"Weryfikacja potrzeb w zakresie zapewnienia prawidłowej dostępności, poprawność rozwiązań układu ulicznego i jego parametrów oraz planowanych tras komunikacji zbiorowej będzie analizowana w aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta na podstawie sporządzonych bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę" – pisze Daniel Wacinkiewicz.

Jeśli to możliwe, to kiedy?

Nawet jeśli plany się nie zmienią, budowa nowej linii tramwajowej nie będzie możliwa bez dofinansowania unijnego. Uzyskanie takich środków jest realne dopiero w kolejnej perspektywie finansowej, czyli po 2021 r. Wcześniej musi też powstać brakujący fragment Trasy Północnej. W tym roku miasto zamierza uzyskać decyzję o zezwoleniu na budowę jej trzeciego i ostatniego etapu. Byłby to pierwszy krok do przedłużenia tej arterii po czterech latach przestoju.