W ramach przebudowy torowisk w kierunku Pomorzan, prace obejmą w piątek wieczorem (26 maja) kolejne fragmenty ulic Dworcowej i Nowej, a także ul. Świętego Ducha oraz ul. Rybacką.

Przebudowa układu drogowego i torowego rozpocznie się:

– na ul. Dworcowej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. 3 Maja,

– na ul. Nowej – na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową do skrzyżowania z ul. Dworcową,

– na ul. Świętego Ducha – od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Nowej,

– na ul. Rybackiej – na odcinku około 60 m.

Zmiany dla kierowców

W związku z pracami wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

– utrzymanie kierunku ruchu i założeń z obowiązującej czasowej organizacji ruchu wraz z objazdem do ul. Św. Ducha, przeniesienie prac na stronę jezdni, po której obecnie odbywa się ruch pojazdów, przeniesienie ruchu pojazdów (po odpowiednim przygotowaniu nawierzchni) na stronę jezdni na której obecnie prowadzone są prace drogowe;

– wydłużenie obecnie wprowadzonego odcinka jednokierunkowego od ul. Korzeniowskiego do ul. 3 Maja z brakiem możliwości skrętu z Bramy Portowej oraz ul. 3 Maja w ul. Dworcową;

– zamknięcie skrzyżowania ul. Nowej z ul. Świętopełka, brak możliwości skrętu z ul. Nowej w ul. Świętopełka (wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Świętopełka).;

– zamknięcie skrzyżowania ul. Dworcowej i ul. Rybackiej, brak połączenia ul. Dworcowej z ul. Rybacką;

– przeniesienie przystanku autobusowego „pl. Tobrucki” z ul. Dworcowej do pierwotnej lokalizacji na ul. Nowej.

Stopień zawansowania prac jest bardzo różny

Przebudowa torowisk w stronę Pomorzan to bardzo rozległa inwestycja. Od kilku miesięcy prace prowadzone są na ulicach Kolumba, Chmielewskiego i Smolańskiej oraz na pętli Pomorzany. Stopień ich zaawansowania jest bardzo różny, największe opóźnienia są na ul. Kolumba.

– Na fragmentach mamy już gotową nawierzchnię chodników, układane są kolejne warstwy nawierzchni czy końcowe prace torowe. W innych miejscach ciągle prowadzone są roboty ziemne. Wykonawca, pomimo problemów na placu budowy, stara się nie zwalniać tempa – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy Tramwajów Szczecińskich.

Przebudowa odcinka od dworca głównego do pętli Pomorzany, według ostatnich zapowiedzi, miałaby zostać zrealizowana do końca roku. Później przyjdzie czas na podobne prace w al. Powstańców Wielkopolskich. Wykonawcą jest firma ZUE.

Co teraz dzieje się na tym wielkim placu budowy?

Tramwaje Szczecińskie udostępniły dokładny plan prac przewidzianych na najbliższe dni:

– wykonywanie konstrukcji drogowej –podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku prostym ul. Chmielewskiego;

– ułożenie nawierzchni na peronie tramwajowym;

– wykonanie 3 fundamentów;

– wykonanie asfaltu twardolanego w torowisku;

– kontynuacja prac związanych z wykonaniem koryta w ulica Kolumba pod jezdnią główną i zatokami postojowymi;

– kontynuacja prac związanych z wykonaniem dolnej warstwy wzmocnienia podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywa ulica Kolumba pod jezdnią główną i zatokami postojowymi;

– wykonanie prac zieleniarskich – wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi urodzajnej – zieleniec przy Nabrzeżu Wieleckim;

– wykonanie odcinka kan. deszczowej i sanitarnej;

– kontynuacja wykonania odwodnienia do przyrządów wyrównawczych w torze;

– rozpoczęcie układania nawierzchni parkingu na pętli Pomorzany z płyt betonowych z ażurowymi dystansami;

– montaż płyt EPT w torach C,D,E,F;

– przystąpienie do prac rozbiórkowych na nawierzchni drogowej skrzyżowania ulic Dworcowej i św. Ducha;

– brukowanie wysp na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kolumba i Dworcowej oraz wykonanie zabruków wzdłuż budynku poczty przy ul. Dworcowej.