O planach na nowy rok akademicki, rozwoju Uczelni oraz zbliżających się wydarzeniach, m.in. przemarszu środowiska akademickiego, czyli Spacerku na uniwerek – m.in. o tym rozmawialiśmy z prof. dr. hab. Waldemarem Tarczyńskim, Rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego.

Panie Rektorze, Uniwersytet Szczeciński zaczyna swój 39. rok działalności, wkrótce jubileusz 40-lecia. Jaki jest obecnie Uniwersytet Szczeciński?

Uczelnia istnieje już prawie 40 lat – to raczej niewielki staż, jeśli porównywać z uczelniami najstarszymi w kraju lub w Europie, niemniej jednak posiadamy własną tożsamość, spore doświadczenie oraz poważne ambicje. Obecnie posiadamy około 11 tysięcy studentów, blisko 2000 pracowników, prowadzimy badania w 18 dyscyplinach naukowych. Wypracowaliśmy wyrazistą wizję rozwoju, mamy jasno określone cele, wiemy, do czego zmierzamy.

W procesie ewaluacji jakości działalności naukowej Uniwersytet Szczeciński otrzymał wysokie noty – kategorie A+ lub A. Co to właściwie oznacza?

Tak, niewątpliwym sukcesem dla naszej Uczelni są wyniki ewaluacji. Pierwszy raz w historii Uniwersytetu Szczecińskiego wszystkie 18 dyscyplin, które poddano ewaluacji uzyskały co najmniej kategorię B+, czyli uprawnienia akademickie do doktoryzowania, czy do powadzenia badań naukowych. Jest to świetna autostrada do przyszłości i niewątpliwie jest to największy sukces Uniwersytetu Szczecińskiego, kadry akademickiej i pracowników w minionym roku akademickim.

Uczelnia się rozwija, tworzycie nowe kierunki studiów, otwieracie nowe jednostki czy laboratoria. Co jest mocną stroną Uniwersytetu Szczecińskiego?

Po pierwsze, jesteśmy na pewno uczelnią prostudencką. Tworzymy klimat sprzyjający łączeniu nauki z rozwojem osobistym, szukaniem pasji. Dbamy więc nie tylko o jakość kształcenia, ale także stawiamy na to, aby nasi studenci mogli się rozwijać zawodowo, realizować własne zainteresowania, dbać o samorozwój, aby już jako absolwenci mieli zapewnioną przyszłość na rynku pracy. Stąd m.in. pomysł powołania Zespołu Uniwersyteckiego – Wsparcie i Rozwój. Dbamy także o naszą Szkołę Doktorską. Kolejny raz z rzędu otrzymaliśmy nagrodę PRODOK przyznawaną za stwarzanie najlepszych warunków do kształcenia doktorantów.

Po drugie, mamy bogatą ofertę edukacyjną: ponad 90 kierunków studiów, 8 prowadzonych w języku angielskim, topowe kierunki jak psychologia, prawo, filologia angielska, zarządzanie czy finanse i rachunkowość, informatyka w biznesie, komunikacja i psychologia w biznesie.

Po trzecie, rozwijamy bazę dydaktyczno-badawczą, np. wiosną otworzyliśmy Laboratorium Ekonomii Behawioralnej w Instytucie Ekonomii i Finansów, które stanowić będzie centrum badań procesów oceniania, procesów decyzyjnych oraz zachowań konsumentów; wyposażyliśmy kolejne pracownie oraz studio telewizyjne naszej Uniwizji, które stało się miejscem interesujących rozmów i debat.

Uczelnia rozwija także współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kto ostatnio został partnerem Uniwersytetu Szczecińskiego?

Działamy coraz prężniej, podejmujemy wiele inicjatyw, stajemy się tym samym atrakcyjnym partnerem na rynku, z którym chce się współpracować. Ostatnio podpisaliśmy umowy o współpracy m.in. z firmą Global Logic, Technoparkiem Pomerania, firmą home.pl, czy Okręgową Izbą Lekarską.

Szczecin jest silnym ośrodkiem akademickim, w którym jako Uniwersytet odgrywamy kluczową rolę. Dbamy o naszych studentów na każdym etapie procesu kształcenia i stwarzamy im możliwość odbycia interesujących staży i praktyk zawodowych.

29 września uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Szczecińskim, a zaraz po niej organizujecie wraz z innymi szczecińskim uczelniami przemarsz środowiska akademickiego, czyli Spacerek na uniwerek.

Spacerek na uniwerek to wydarzenie wyjątkowe, szczególnie ważne dla środowiska akademickiego Szczecina. Cieszymy się, że niemalże po 20 latach od powstania tej idei, możemy ją w końcu fizycznie realizować i doczekaliśmy się drugiej edycji. Uniwersytet Szczeciński jest w tym roku organizatorem Spacerku na uniwerek. Razem z nami przemaszerują i zaprezentują się na Jasnych Błoniach takie uczelnie jak: Pomorski Uniwersytet Medyczny – zeszłoroczny organizator, Akademia Nauk Stosowanych Collegium Balticum, Akademia Sztuki, Politechnika Morska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny oraz Akademicki Szczecin.

Spacerek na uniwerek rozpoczyna się 1 października na pl. Solidarności o godz. 12.00 i przejdziecie do miasteczka akademickiego na Jasnych Błoniach. A tam moc atrakcji?

Tak, w prawie 20 namiotach szczecińskie uczelnie przygotowały liczne aktywności dla mieszkańców Szczecina. Zaprezentujemy m.in. Mental Challenge – ćwiczenia rozwijające koncentrację uwagi, będą gry i zabawy zręcznościowe – Roundnet i mini piłka nożna. Będą pokazy szycia chirurgicznego oraz laparoskopii. Chętni będą mogli zmierzyć ciśnienie tętnicze oraz glukozę we krwi. Dowiemy się, dlaczego statek płynie. Pojawi się pies robot – Wimuś, który może być wykorzystany w projektach badawczych, w aplikacjach takich jak zbieranie danych, mapowanie przestrzeni. Trudno wymienić wszystkie atrakcje, ale warto być z nami w tym dniu. Jeszcze raz w imieniu całej społeczności akademickiej Szczecina zapraszam wszystkich mieszkańców, by dołączyli do nas 1 października do przemarszu a potem od godziny 13.00 do wspólnej zabawy na Jasnych Błoniach

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spacerek na uniwerek, czyli przemarsz środowiska akademickiego rozpocznie się 1 października o godz. 12.00 na pl. Solidarności, następnie przejdzie na Jasne Błonia, gdzie od godz. 13.00 w miasteczku akademickim będą prezentować się szczecińskie uczelnie.