Rada Miasta w oficjalnym stanowisku wyraziła aprobatę dla budowy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego centrum przesiadkowego przy ul. Owocowej i na pl. Zawiszy Czarnego. Było to konieczne, by uzyskać wsparcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na formalnej drodze poszukiwań partnera prywatnego, który wyłoży część pieniędzy.

Pomysł jest taki, by we współpracy z inwestorem prywatnym wybudować przy ul. Owocowej autobusowe centrum przesiadkowe, a na pl. Zawiszy Czarnego postawić kwartał nowej zabudowy mieszkalnej z usługami (część komercyjna inwestycji).

„W obecnym momencie zaangażowanie kapitału prywatnego wydaje się być pożądanym rozwiązaniem, które pozwoli na podjęcie realizacji inwestycji w bliskiej perspektywie” – czytamy w uzasadnieniu uchwały przyjętej przez radnych.

Dwupoziomowe perony i budynek dla podróżnych

Centrum przesiadkowe miałoby powstać przy ul. Owocowej, w miejscu budynków warsztatowych sąsiadujących ze Słowianinem. Perony dla busów i autobusów zaprojektowano tam dwupoziomowo. Obok stanie budynek z kasami biletowymi, poczekalnią i powierzchnią handlowo-usługową do obsługi podróżnych oraz pomieszczeniami sanitarnymi. Zaplanowano też część socjalną dla kierowców, biura i zaplecze techniczne.

„Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz przyczyni się do zmniejszenia procentowego udziału podróży indywidualnych na rzecz komunikacji publicznej w Szczecinie” – przekonują autorzy uchwały.

Śródmiejska zabudowa wielofunkcyjna i plac miejski

Częścią komercyjną, mającą przyciągnąć prywatnego inwestora, będzie zagospodarowanie pobliskiego pl. Zawiszy Czarnego. Przewidziano tam śródmiejską zabudowę wielofunkcyjną, która będzie również zapleczem usługowym dla pasażerów korzystających z centrum przesiadkowego.

Przebudowę przejdzie układ okolicznych ulic. Część pl. Zawiszy Czarnego, w osi ul. Narutowicza, zostanie przeznaczona na ogólnodostępny plac miejski.

Wcześniej zapowiadano, że cała inwestycja może pochłonąć około 80 mln zł. Podpisanie umowy na jej realizację przewidywane jest do końca 2026 roku.