Syndyk masy upadłościowej spółki Urban Development Services stara się sprzedać gmach Odzieżowca przy al. Niepodległości 18-21. Trzeba za niego zapłacić co najmniej 27 mln zł netto.

To cena o 3 mln zł niższa niż w listopadzie ubiegłego roku, gdy jako pierwsza o wystawieniu budynku na sprzedaż informowała szczecińska Gazeta Wyborcza.

Właściciel Odzieżowca, spółka Urban Develompent Services, jest w upadłości likwidacyjnej. W zarządzie firmy są obecnie wyłącznie Amerykanie. Hipoteka nieruchomości jest obciążona kwotą ponad 20 mln zł, 12 mln euro i 12 mln dolarów.

Dlatego gmachem zajmuje się syndyk, który chce go sprzedać w trybie z wolnej ręki. Mówiąc precyzyjnie, chodzi o sprzedaż prawa wieczystego użytkowania do 2093 roku gruntu o powierzchni 0,2842 ha oraz prawa własności budynku handlowo-usługowego o powierzchni 11,5 tys. m2.

Odzieżowiec ma 7 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne. Swoją nazwę wziął od tego, że po wojnie, aż do początków XXI wieku, dominowały w nim stoiska z ubraniami. Handlowa historia gmachu jest jednak dużo dłuższa. Już w 1897 roku istniał w tym miejscu dom handlowy braci Horstów, który później był rozbudowywany.