Docelowo przebudowanych ma zostać osiem ulic. Na początku budowlańcy zajmą się czterema z nich: Kredową, Urlopową, Ostoi-Zagórskiego i Miłosza. Właśnie ogłoszono przetarg.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 7 lipca. Zwycięzca postępowania będzie miał 1,5 roku na zrealizowanie wszystkich robót.

– Prace budowlane obejmą przebudowę ulic Kredowej, Urlopowej, Ostoi Zagórskiego, budowę nowego odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Czesława Miłosza, budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym, budowę chodników i miejsc postojowych – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Roboty dotyczyć będą również zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia ulicznego i wszelkich sieci podziemnych. Konieczna będzie wycinka drzew i krzewów. W ramach rekompensaty szykowane są nasadzenia zastępcze.

To pierwsza część projektu „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”. W przyszłości przebudowane zostaną również:

– ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);

– ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;

– ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);

– ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Magistrat otrzymał na to zadanie maksymalne możliwe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To 30 mln zł, które stanowić ma około 50 proc. wartości całej inwestycji. Szacuje się bowiem, że przebudowa infrastruktury drogowej o łącznej długości 4,9 km pochłonie około 60 mln zł. Te założenia zweryfikują propozycje przetargowe firm budowlanych.

Nadzór nad realizacją prac będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.