Jak informuje ZDiTM, Energopol Szczecin, który jest odpowiedzialny za naprawę torowisk tramwajowych w ciągu ulic Gdańskiej i Energetyków, zadeklarował nowy termin zakończenia prac. Wszystkie 70 usterek ma być naprawione do 25 stycznia.
Jednocześnie w piśmie przesłanym do spółki Tramwaje Szczecińskie Energopol Szczecin zastrzega, że warunkiem dotrzymania wskazanego terminu „wymagane jest zachowanie wymogów technologicznych, a szczególnie suchych warunków. Opady deszczu i śniegu, które pojawiły się po 06.01.2016 r. powodowały (...) opóźnienia w pracach naprawczych”.

W związku z tym Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz spółka Tramwaje Szczecińskie nie podają oficjalnej daty przywrócenia ruchu tramwajowego w ciągu ul. Gdańskiej i Energetyków. - Nastąpi to z chwilą uzyskania pełnej sprawności torowisk oraz w momencie zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pasażerom korzystającym z linii tramwajowej prowadzącej w kierunku prawobrzeża – informuje ZDiTM.

Pierwotnie Energopol deklarował, że torowisko naprawi do 16 stycznia. - Zgodnie z zapisami umowy z firmą Energopol za nieusunięcie usterek w terminie, za każdy dzień zostanie naliczona kara w wysokości ok. 80 tys. złotych. Wykonawca ponosi także koszty funkcjonowania komunikacji zastępczej w postaci autobusów i pociągów spółki Przewozy Regionalne – zaznacza Dariusz Wołoszczuk, rzecznik ZDiTM.

Torowisko od Mostu Długiego w kierunku prawobrzeża zamknięte jest od 5 stycznia.