PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej ze studium wykonalności modernizacji linii kolejowych 408 i 409, od stacji Szczecin Gumieńce w kierunku granicy z Niemcami. Za kilka lat zwiększyć ma się ich przepustowość, pociągi mają jeździć szybciej, a infrastruktura zostanie przystosowana do włączenia kolejnych przystanków do systemu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Obecnie linia kolejowa 409 na odcinku Szczecin Gumieńce – Tantow (w kierunku Berlina) jest jednotorowa i niezelektryfikowana. Znacząco ogranicza to jej przepustowość. Maksymalna prędkość jaką mogą rozwijać na niej pociągi osobowe to 120 km/h. Linia kolejowa 408 (Szczecin Gumieńce – Stobno Szczecińskie, w kierunku Grambow) tylko na pewnym fragmencie jest dwutorowa i zelektryfikowana.

Ma być więcej pociągów i szybciej

Celem PKP PLK jest modernizacja infrastruktury, która umożliwi m.in. skrócenie czasu jazdy pociągów na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce – granica państwa, poprawę przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń oraz dostosowanie linii do potrzeb Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Pociągi osobowe miałyby przyspieszyć do 160 km/h, a pociągi towarowe do 120 km/h. Linia w kierunku Tantow zostałaby w całości zelektryfikowana. Przygotowujący studium wykonalności mają zaproponować warianty realizacyjne zakładające dobudowę w przyszłości drugiego toru. Aby skrócić czas przejazdu do Berlina konieczne są podobne inwestycje po drugiej stronie granicy.

Będą nowe przystanki przy rozbudowujących się podszczecińskich osiedlach?

Studium wykonalności prezentować ma wariant budowy nowych przystanków w pobliżu Warzymic i Kołbaskowa, a także odbudowy linii nr 429 na odcinku Dołuje – Dobra wraz z przystosowaniem odcinka Stobno Szczecińskie – Dobra do obsługi ruchu aglomeracyjnego. Dałoby to możliwość włączenia w przyszłości tych wszystkich przystanków (a także stacji Szczecin Gumieńce) do powstającej Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Do realizacji daleka droga

Termin otwarcia kopert z ofertami firm zainteresowanych tym zamówieniem ustalono na 19 grudnia. Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej ma potrwać około rok. Później kolejne lata przeznaczone będą na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, a w ostatnim etapie na realizację inwestycji. Istnieje też ryzyko, że PKP PLK może zdecydować w którymś momencie o odłożeniu tego zadania na później.