SZOK czyli Szczecińska Ofensywa Kulturalna to stowarzyszenie twórcze, które ma ambicję i możliwości by udowodnić, że w naszym mieście dzieje się i to dużo. W ramach tej inicjatywy prowadzony jest zarówno Kornishon-  Szczecińskie Potyczki Kabaretów i Satyryków jak i Szczecińskie Wierszogranie.

Pierwszy cykl poświęcony jest przedstawieniu szczecińskiej widowni szerokiego wachlarza kabaretów z całej Polski i docelowo rozbudzeniu lokalnych działań kabaretowych. Nowością jest położenie nacisku na granie barowe, anglosaskie- z samego założenia  bliższe widowni i stanowiące odpowiedź na duże zapotrzebowanie luźnego obcowania z kabaretem. Ostatnio w ramach tego projektu mieliśmy okazję oglądać w klubie Rocker występ kabaretu Czesuaf. Obecnie oczekujemy na kolejne kabaretowe wydarzenie. Drugi cykl prezentuje artystów powiązanych z poezją śpiewaną. Ma on na celu przedstawienie mniej i bardziej znanych artystów uprawiających z dużym powodzeniem ten typ sztuki.

SZOK to platforma aktywizacji szczecińskich twórców i miasta jako takiego. O potencjale Szczecina i szczecińskich twórców, o Kornishonie i przyszłości anglosaskiej formy kabaretu w naszym mieście rozmawiamy z Waldemarem Kulpą i Mitro Dymitriadisem.