Magistrat otrzymał maksymalne możliwe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To 30 mln zł na realizację projektu pn. „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie”. Przebudowanych zostanie 8 ulic na Osowie, Warszewie i Bukowie.

Dofinansowanie ma pokryć około 50 proc. wartości całej inwestycji, bo szacuje się, że przebudowa infrastruktury drogowej o łącznej długości blisko 4,9 km pochłonie 60 mln zł.

Na liście ulic przeznaczonych do modernizacji znalazły się:

– ul. Kredowa – od skrzyżowania z ulicą Wakacyjną;

– ul. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego, wraz z rondem Kredowa;

– ul. Urlopowa;

– ul. Czesława Miłosza;

– ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);

– ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;

– ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);

– ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

 

– Miasto jest w pełni gotowe do realizacji zadania. Gotowa jest dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnienia i decyzjami. Przetarg na realizację, zostanie ogłoszony w możliwie szybkim terminie. Zadanie musi być ponadto skoordynowane z planowaną przebudową zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Nadzór nad realizacją tego zadania będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.