Nikola Bukowiecka (Wydział Elektryczny) oraz Klaudia Góralska (Wydział Informatyki) znalazły się w elitarnym gronie 25 najzdolniejszych studentek informatyki i kierunków pokrewnych. Firma Intel Technology przy współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy po raz 6. przyznała prestiżowe stypendia w ramach programu „Nowe Technologie dla dziewczyn”.

Studentki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie znajdą się pod opieką doświadczonych pracowników firmy Intel oraz otrzymają stypendium w wysokości 12 000 zł (brutto).

Klaudia Góralska jest studentką czwartego roku informatyki. Specjalizuje się w systemach komputerowych i oprogramowaniach. – Interesuję się programowaniem i projektowaniem aplikacji webowych. Po ukończeniu studiów chciałabym zostać cenioną programistką. Obecnie jestem w trakcie projektowania aplikacji w ramach mojej pracy inżynierskiej, która umożliwi tworzenie spersonalizowanych rankingów obejrzanych seriali – mówi Klaudia Góralska.

Jej największym osiągnięciem jest udział w konkursie NASA Space Apps Challenge 2019, w którym to wspólnie z kolegami ze studiów w 24 godziny stworzyła aplikację ICFire, umożliwiającą zgłaszanie pożarów. ICFire może stanowić dodatkowy kanał wsparcia dla infolinii ratunkowej.

Nikola Bukowiecka studiuje na trzecim roku automatykę i robotykę. Jej zainteresowania naukowe obejmują prace nad napędem rakietowym, analizę danych kosmicznych, teorię kwantową pola oraz zagadnienie sztucznego mózgu. – W przyszłości chciałabym pracować w branży kosmicznej, neuronaukowej lub w branży stosującej rozwiązania powiązane z robotyką. Nie jestem jeszcze ściśle ukierunkowana na jedną konkretną ścieżkę kariery naukowej. Chciałabym kiedyś przyczynić się do zmian. Jestem osobą konsekwentną z dużą motywacją. Nie boję się podejmowania wyzwań oraz stawania w obliczu problemów – zaznacza Nikola Bukowiecka.

„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet, które wiążą swoją przyszłość z nowymi technologiami. Program obejmuje wszystkie uczelnie techniczne w Polsce oraz pięć najlepszych wydziałów informatycznych. Inicjatywa ma na celu zainteresowanie młodych kobiet branżą nowych technologii oraz kierunkami studiów, które wiążą się z ich tworzeniem. Celem programu jest udzielenie utalentowanym maturzystkom i studentkom wsparcia w nauce oraz w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej w branży technologicznej. Spożytkowanie wielkiego potencjału kobiet w kluczowym dla cywilizacji obszarze nowych technologii jest bowiem warunkiem koniecznym dla jej rozwoju.