Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki naboru do drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pieniędzmi z budżetu państwa wsparty zostanie remont Bazyliki archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła i Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbiu.

W skali całego kraju, na liście dofinansowań zdecydowanie dominują obiekty sakralne. Nie inaczej jest w Szczecinie, gdzie oba zakwalifikowane zadania dotyczą kościołów.

Szczecińska katedra otrzyma 3,5 mln zł (maksymalna dotacja) na prace związane z naprawą okien, wykonaniem nowych witraży i częściowym remontem i wymianą pokrycia dachowego. Kościół w Dąbiu będzie miał dodatkowe 3,48 mln zł na prace remontowo-konserwatorskie przy zagrożonym hełmie wieżowym.

„Miło mi poinformować, że w drugim naborze do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków promesę dofinansowania uzyskały kolejne dwa szczecińskie zabytki” – napisał w mediach społecznościowych Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków. „Niestety pozostałe wnioski dotyczące zabytków będących własnością miasta, w tym tak ważnych jak Brama Królewska, nie uzyskały dofinansowania w ramach programu”.

O konieczności remontu Bramy Królewskiej mówi się od dawna. Jej kamienne okładziny są w coraz gorszym stanie. Są również problemy z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.