– Społeczeństwo się zmienia, rynek pracy również ulega regularnym zmianom. Przedsiębiorcy muszą więc podążać za oczekiwaniami pracowników, a jednocześnie kreować politykę firmy w taki sposób, by zapewnić jej ciągłość działania i perspektywę rozwoju. Na co dzień niewiele firm ma czas, by myśleć o długoterminowej strategii kadrowej, a to błąd. Projekt Akademia HR, w który zaangażowała się Północna Izba Gospodarcza, to szansa dla menadżerów, kierowników i kadr odpowiedzialnych za politykę personalną firm z Pomorza Zachodniego, by dzięki specjalnym szkoleniom, mogli inaczej spojrzeć na strukturę swoich firm – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

„Przepis na rozwój – Akademia HR”

Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie została partnerem projektu „Przepis na rozwój – Akademia HR”. To niezwykła szansa dla wszystkich mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, aby uzyskać wsparcie szkoleniowe i doradcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

– Wsparcie w ramach projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów usług rozwojowych. Wsparcie może obejmować refundację kosztów usług rozwojowych, szkoleniowych oraz doradczych. Akademia HR ma skupiać się na tematach związanych z kadrami, poszerzaniem kompetencji pracowników czy działaniem rozwojowym skupionym na wskazywaniu celów w firmie i drogi do ich realizacji – informuje Klaudia Bonarska, manager projektów w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie.

Menadżerowie muszą nauczyć się, jak reagować na zmiany na rynku pracy

Celem projektu jest dofinansowanie wsparcia w dostosowywaniu firm do zmian zachodzących na rynku pracy związanych m.in. z demografią.

– Naszą grupą docelową w tym projekcie są przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym liderzy, menadżerowie i kierowcy, którzy odpowiadają za politykę personalną firmy. Akademia HR ma otworzyć im oczy na perspektywę zmieniającego się rynku pracy. Nie będziemy mówić tylko o tym, co na rynku pracy dzieje się teraz. Chcemy mówić o prognozach i tym, jak reagować na zmiany, które zachodzą – przyznaje Klaudia Bonarska.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Grupa docelowa: przedsiębiorcy (w tym Podmioty Ekonomii Społecznej) i ich pracownicy (bez osób samozatrudnionych), zespoły HR, pracownicy odpowiedzialni za politykę personalną firmy oraz menadżerowie lub kandydaci na menadżerów w przedsiębiorstwach.

  • Krok 1 – Zarejestruj swoją firmę w Bazie Usług Rozwojowych
  • Krok 2 – Wypełnij formularz autodiagnozy na stronie PARP
  • Krok 3 – Zarejestruj się w Systemie Operatora Projektu https://ahr.przepisnarozwoj.pl
  • Krok 4 – Zaloguj się w systemie Operatora i złóż wniosek o umowę, w ogłoszeniu naboru

– To ciekawy, rozwojowy i bardzo perspektywiczny projekt. Może on być przydatny dla wszystkich firm, niezależnie od branży – dodaje Hanna Mojsiuk.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Instytucją pośredniczącą przy tym projekcie jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nabór ruszył w poniedziałek 15 kwietnia.