Droga rowerowa wzdłuż ul. Bogumińskiej powinna być już gotowa. Tymczasem dopiero niedawno zakończyły się prowadzone z przerwami prace projektowe, które wystartowały w grudniu 2016 roku. Dokumentacja zostanie odebrana w kwietniu.

Planowana droga rowerowa ma rozpoczynać się przy skrzyżowaniu z ul. Jana z Czarnolasu (to jeszcze ul. Obotrycka) i prowadzić do końca ul. Bogumińskiej, czyli skrzyżowania z ul. Pokoju. Problem w tym, że jej ogólna koncepcja bardzo długo czekała na projektowe sprecyzowanie.

„Zgodnie z wstępnym harmonogramem realizacji zadania przez spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie, zakończenie rzeczowe i finansowe zadania miało nastąpić w IV kwartale 2022 r., co oznacza kolejne opóźnienia trwających 6 lat z przerwami prac nad dokumentacją projektową” – pisze Łukasz Kadłubowski, radny Koalicji Obywatelskiej, w interpelacji do prezydenta.

Wszystko przeciąga się dlatego, że wielokrotnie modyfikowano i aktualizowano założenia projektowe. Ostatnie korekty dotyczyły poszerzenia łuku z wybrukowaniem na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Pokoju oraz dowiązania do zakresu projektu węzła przesiadkowego SKM Szczecin Żelechowa i planowanej przebudowy parku w rejonie ulic Hożej i Wendeńskiej.

„Wprowadzenie powyższych zmian do projektu spowodowało konieczność ponownych uzgodnień w tym uzyskania opinii organu zarządzającego ruchem w zakresie geometrii” – tłumaczy Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.

Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie poinformowała, że projektowanie zostało zakończone. Nie ma też przeszkód, by zgłosić planowane roboty w administracji budowlanej. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi najpóźniej w pierwszej połowie kwietnia 2023 roku.

To otworzy drogę do ogłoszenia przetargu na prace budowlane. Na razie miasto nie podało aktualnego, szacowanego terminu ich zakończenia.