Najtańsza za 38,3 milionów złotych, a najdroższa za 47,8 milionów złotych. Sześć ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę czterech ulic na północy Szczecina. Co ważne – wszystkie mieszczą się w zaplanowanym budżecie.

W ramach tego kontraktu wybrany wykonawca będzie miał 1,5 roku na przebudowę czterech  (z ośmiu) ulic na północy Szczecina. Najtańsza oferta należy do Firmy Budowlano-Drogowej MTM (38 379 497,12 zł brutto), najdroższa do Konsorcjum FIRM Roverpol i Rover Infraestructuras (47 896 200 zł brutto). Poniżej wszystkie oferty, które wpłynęły do przetargu.

Oferta nr 1

STRABAG: 42 374 464,78 zł brutto

Oferta nr 2

Konsorcjum Firm TORMEL (lider konsorcjum) i STANLED I (partner konsorcjum): 41 439 750,28 zł brutto

Oferta nr 3

Konsorcjum Firm ROVERPOL (lider konsorcjum) i ROVER Infraestructuras (partner konsorcjum): 47 896 200,00 zł brutto

Oferta nr 4

Budimex: 42 231 652,66 zł brutto

Oferta nr 5

MUSING BUD: 47 179 786,36 zł brutto

Oferta nr 6

Firma Budowlano-Drogowa MTM: 38 379 497,12 zł brutto

Na realizację inwestycji zabezpieczono 48 637 653,29 zł brutto. Analizą ofert zajmie się komisja przetargowa.

Część wielkiej przebudowy na północy Szczecina

To pierwsza część projektu „Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie – dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych”.

– Prace budowlane obejmą przebudowę ulic Kredowej, Urlopowej, Ostoi Zagórskiego, budowę nowego odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Czesława Miłosza, budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym, budowę chodników i miejsc postojowych – przypomina Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Roboty dotyczą także zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia ulicznego i wszelkich sieci podziemnych. Konieczna będzie wycinka drzew i krzewów. W ramach rekompensaty szykowane są nasadzenia zastępcze.

Cały projekt obejmuje przebudowę aż ośmiu ulic o łącznej długości blisko 4,9 km. W przyszłości przebudowane zostaną również:

  • ul. Andersena od skrzyżowania ul. Miodowej (wraz ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Północną (bez skrzyżowania);

  • ul. Północna od skrzyżowania z ul. Andersena (wraz ze skrzyżowaniem) do linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065;

  • ul. Północna od linii stanowiącej granice działek 1/25 i 1/26 obrębu 3065 do ul. Chłodnej (wraz ze skrzyżowaniem);

  • ul. Wapienna od skrzyżowania z ulicą Północną do ul. Szczecińskiej (bez skrzyżowania).

Magistrat otrzymał na ten projekt maksymalne możliwe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To 30 mln zł, które ma stanowić około 50 procent wartości całej inwestycji. Szacuje się bowiem, że przebudowa pochłonie około 60 mln zł.

Nadzór nad realizacją prac będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.