Rozpoczynają się prace przy budowie miejskiej części 4 przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Wykonawcy wkrótce rozpoczną prace przy stacjach Niebuszewo, Drzetowo, Łasztownia i Trzebusz.

Za przygotowanie samych przystanków odpowiadają PKP Polskie Koleje Państwowe. Zadaniem miasta jest natomiast stworzenie wokół nich wygodnej infrastruktury przesiadkowej.

Wszędzie przebudowane zostaną dojścia do stacji. Pojawią się nowe chodniki, zmodernizowane zostaną wszystkie sieci. Są jednak również przykłady bardziej znaczących zmian.

Duży parking na Niebuszewie

W przypadku otoczenia przystanku Szczecin Niebuszewo największą zmianą będzie budowa nowego parkingu. Powstanie on od strony ul. Kułakowskiego. Zaplanowano tam 158 miejsc postojowych, parking kiss & ride (na 7 miejsc) oraz 4 miejsca dla taksówek.

Inwestycję w formule zaprojektuj i wybuduj zrealizuje firma Kristone Krystian Suda. Jej koszt to 17,2 mln zł.

Nowa pętla autobusowa na Drzetowie

Przy okazji przebudowy infrastruktury wokół przystanku Szczecin Drzetowo, modernizację przejdzie pętla autobusowa przy ul. Rugiańskiej, końcowy linii 69. Projekt zakłada przygotowanie 2 stanowisk postojowych dla autobusów.

Prace obejmą też ulicą odchodzącą przy pętli, wzdłuż torów, w stronę budynków mieszkalnych. Zaplanowano tam wykonanie 20 miejsc postojowych.

Tutaj też wykonawcą jest Kristone i obowiązuje formuła zaprojektuj i wybuduj. Koszty są mniejsze, wyniosą 10,2 mln zł.

Zmieni się toczenie nieistniejących wcześniej przystanków: Łasztownia i Trzebusz

Nowy przystanek Szczecin Łasztownia tak naprawdę będzie na Kępie Parnickiej, tuż za mostem kolejowym nad Odrą. W jego pobliżu miasto przygotuje parking na 20 miejsc i zatoczkę kiss & ride z 3 miejscami.

Za realizację wszystkich prac projektowych i budowlanych firma Kristone otrzyma w tym przypadku 4,3 mln zł.

Inny wykonawca zajmie się miejską częścią przystanku Szczecin Trzebusz, zaplanowanego przy strefie ekonomicznej w pobliżu Dąbia, w której budowane są kolejne firmy. Przetarg na tę część projektu SKM wygrała spółka Musing Bud, która zaoferowała 7,6 mln zł.

W Trzebuszu też powstaną nowe miejsca parkingowe, zatoka autobusowa, jezdnia manewrowa i nowe chodniki. Tak jak wszędzie pojawią się elementy małej architektury, przebudowę przejdą też sieci.

Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.